Vzpomínky 65 - Winkler podruhé aneb Armaturka

Minulý díl popsal začátky firmy Julius Winkler v dnešní Šafaříkově ulici, popis končil přípravou prvního velkého stěhování.
Počínaje 1. červencem 1950 přebírá Severočeská armaturka od Sběrných surovin, Praha 2, Soukupovo nám. 14 (to je sídlo podniku, ne že by se Armaturka stěhovala do Prahy) jejich závod 64 ve Varnsdorfu v ulici Slovenského národního povstání č.p. 2230. Nyní se tato ulice jmenuje Karlova a jedná se o areál všem varnsdorfským známý jako „Komunál“. Starý objekt Severočeské armaturky (původní Winkler) byl předán převodem kmenového jmění ke dni 1. června 1952 národnímu podniku Velkoobchod oděvním zbožím, zařadil se tak do rodiny všem varnsdorfským známé jako „Dovoz textilu“. Po nějaké době byl objekt převeden do národního podniku Balírny a jeho novější historii již znáte. Slévárna barevných kovů byla od pošty přemístěna do bývalé firmy Grohmann v Jiříkově (tam se rovněž podíváme v samostatném dílu, možná vícero dílech).
Věnujme se nyní tomu, co předcházelo nastěhování Severočeské armaturky do č.p. 2230 v nynější Karlově ulici. Již před první světovou válkou zde fungovala přádelna „Franz Hanisch Sohn“. Svědčí o tom krátká zmínka v pokračování Palmeho kroniky a přesvědčit se můžeme rovněž nahlédnutím do historických plánů města. Označování areálu jako firma syna Franze Hanische na pláncích v následujících letech přetrvává, ač se v adresáři firem z roku 1931 dočítáme, že v č.p. 2230 je továrna dr. Ernsta Fröhlicha (ten bydlí v sousední vile č.p. 1746, kde je dnes městská knihovna), neprovozuje však patrně žádnou činnost, protože v seznamu fungujících továren není. Není divu - v Evropě zuří hospodářská krize dosud nevídaných rozměrů, kolabují mnohem větší firmy. V roce 1935 stěhuje do areálu továrny výrobu kartáčů firma „Bertram Pilz“ (Bertram Pilz byl bratr Erwina Pilze, kustoda městského muzea, a přestěhoval se z areálu v Západní ulici č. 564). Výroba kartáčů zde plynule pokračovala až do roku 1945. Následuje znárodnění, firma si stále ponechává původní jméno, znárodněný podnik vyrábí nejen suroviny pro kartáčnický průmysl, ale ve výrobním programu jsou i stroje pro kartáčnickou výrobu. Už zbývá jen pár let - ještě v roce 1947 vše běží, jak má. Zlomovým je rok 1950, vzniká národní podnik Spojené kartáčovny se sídlem v Pelhřimově, bývalá firma Bertram Pilz se stává jedním z jeho 14 pobočných závodů. Po pár měsících je výroba ve Varnsdorfu zrušena, areál je poté využíván jako sběrné místo pro kovový a nekovový odpad podnikem Sběrné suroviny. Pro pořádek si připomeňme, že za první republiky nesla nynější Karlova ulice název Karlsdorferstrasse.
Přeběhneme tehdy jen louku a ocitáme se v ulici Sterngasse (dnešní Husova), kde v č.p. 2075 zakládá Reinhold Rudolf v roce 1922 chemickou továrnu, která nese název „Reinhold Rudolf & Co“, továrna byla zanesena do obchodního rejstříku již v roce 1922. Společníkem ve firmě je Ernst Schuhmann (ten reprezentuje ono „Co.“). Vyráběly se zde technické chemikálie pro textilky, oleje a barvy. Firma měla pobočku v nedaleké Žitavě. Tato chemička funguje v původní podobě rovněž do roku 1945, po osvobození je znárodněna a národní správu zde vykonává p. Kučera. Na konci čtyřicátých let měla firma až 17 zaměstnanců. V roce 1948 je národní správou „Rudolf a spol.“ pověřen podnik SYNTEX Praha, národní podnik, a firma se stává závodem Varnsdorf tohoto podniku. Tak funguje až do konce roku 1951.
O tom, proč jsme se podrobněji rozepsali o areálech v Karlově a Husově ulici, si povíme v příštím dílu.

LP 2003

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.