Vzpomínky 64 - Julius Winkler

Již několikrát jsme se zmínili o tom, že dnešní TOS vznikl v roce 1960 sloučením původního TOSu (Plauert), Vastroje (Spiegel) a Armaturky. Další díly našeho seriálu se budou věnovat historii Armaturky. Ta začíná v přímé linii rokem 1865. Mluvíme o přímé linii, protože v průběhu existence této firmy docházelo i zde k fúzím a zánikům, takže později si popíšeme i vedlejší větve této firmy. Pro všechny již zmíněné a v budoucnu zmiňované firmy však platí parafráze letitého rčení: všechny cesty vedou do TOSu.
Roku 1865 zakládá Julius Winkler malou slévárnu barevných kovů v dnešní Šafaříkově ulici vedle pošty. Tehdy to byla drobná provozovna, dnes je zde ředitelství firmy Kernel, a.s., dříve zde sídlila firma EM-ARKO a.s. Obchodní rejstřík prozrazuje, že 12. prosince 1919 prvním zápisem se registruje Julius Winkler, továrník na armatury Varnsdorf, slévárna byla zaregistrována až po 54 letech fungování. Víme, že v roce 1906 na liberecké výstavě německých Čech (die Deutschböhmische Ausstellung) firma Julius Winkler vystavovala své výrobky. Adresář firem z roku 1930 říká, že firmu vlastní pánové Julius Alfred Winkler, Max Winkler a Rudolf Held, tj. dědicové. Adresář varnsdorfských firem z roku 1931 uvádí informaci, že v ulici Künstlergasse č.p. 1216 sídlí firma Julius Winkler „Armaturenfabrik und Metallgießerei“ (Továrna na armatury a slévárna kovů). Firma se specializovala na výrobu kompletního sortimentu vodovodních armatur (vodovodní kohoutky, uzavírací ventily, vodoznaky, kondenzační hrnce apod.). Další čtyři zápisy v obchodním rejstříku jsou nám zatím utajeny, až šestý ze dne 12. ledna 1946 říká, že 18. června 1945 byla do firmy zavedena národní správa, prozatímním národním správcem byl ustanoven Vladimír Kráčmar. Podle dalšího zápisu ze dne 24. srpna 1946 se již 9. srpna 1946 změnil prozatímní národní správce. Je jím Jan Šefl. To jméno je nám povědomé, nalezli jsme je již v materiálech o národní správě firmy Karl Herrmann. Po necelém roce, jak čteme v zápisu ze dne 30. října 1947, se národním správcem firmy Julius Winkler stává dne 10. června 1947 firma „Severočeská armaturka dříve Schäffer a Budenberg, národní podnik“ se sídlem v Ústí nad Labem. Podstata firmy se zatím nemění, stejně tak nedochází k závažnějším změnám ve výrobním programu.
Dne 4. července 1948 oznámil ministr průmyslu ČSR vyhláškou z 27. června 1948, že firma Julius Winkler se sídlem ve Varnsdorfu je znárodněna zestátněním, protože dosáhla od 1. ledna 1946 počtu padesáti zaměstnanců (citace z informačního zdroje). A padla klec. Další vyhláškou ministra průmyslu (z 29. června 1948) bylo rozhodnuto po dohodě s ministrem financí a po slyšení předsedy osídlovacího úřadu v Praze, že konfiskovaná majetková podstata podniku Julius Winkler se sídlem ve Varnsdorfu, Umělecká 13, je začleněna do Severočeské armaturky, dříve Schäffer a Budenberg, národní podnik se sídlem v Ústí nad Labem (opět citace zdroje).
Firma Winkler v té době stále disponovala provozovnami, které byly vhodné jen pro malovýrobu a jejich rozšíření nebylo možné (především s ohledem na umístění blízko frekventovaného středu města). Proto muselo zákonitě dojít k prvnímu velkému stěhování. Tím se blíží konec historie armaturky za poštou, ale to nejslavnější období teprve přichází. V příštím díle se spolu se Severočeskou armaturkou přestěhujeme do Karlovy ulice a ohlédneme se za tím, co se stalo s původním areálem firmy Julius Winkler.

LP 2003

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.