Vzpomínky 63 - Druhý dodatek

Dnes opět dodáváme, armaturovat začneme až příště. Minule jsme nakousli cosi o Singerových vilách. Zde je víc.
O jedné vile jsme se zmínili v dílu 58 (Jarošova ulice, č.p. 2377). Ozvali se pamětníci, kteří podotýkali, že existovala ještě jedna vila, která bydlel pan Singer. Je to dům v Poštovní ulici č.p. 1796 (naproti bývalému závodnímu klubu Elite, dnes v této rohové vile sídlí známá pojišťovna). Zde bydlel Julius Singer, několikrát jmenovaný v předchozích dílech, ale to bylo až po válce. My jsme našli dokument, který říká, že před válkou sídlil jinde, v Poštovní ulici č. p. 1254 (dům naproti varnsdorfskému muzeu, kde dodnes sídlí dětští lékaři). A zde nebydlel jen on se svojí rodinou. Před postavením svého domu v Žitavské ulici vedle vlastní továrny zde totiž bydleli i Plauertovi. Důkaz je v tomto dokumentu, jsou to záznamy pořízené při sčítání lidu v roce 1921. V uvedeném nájemním domě (Poštovní 1254) žily celkem tři rodiny. V bytě číslo 1 (patrně přízemí) rodina Arno Plauerta (AP, jeho manželka, dva synové, služebná), byt číslo 2 obývali Singerovi (Julius Singer s manželkou, tři dcery a syn, dvě služebné), v bytě číslo 3 bydlela třetí rodina. Přestože se k Plauertovým dostaneme až později v samostatných dílech, můžeme něco z roku 1921 utrousit již dnes. Synové byli v té době ještě děti (Johannes byl v té době mlád téměř 8 let, Maxovi byly necelé 4 roky), Arno Plauert měl státní příslušnost pruskou, vyznání evangelické, rodiště a domovní příslušnost Dresden (Drážďany), jeho žena Anna (rozená Engelmannová) pocházela z Varnsdorfu, ale státní příslušnost měla rovněž pruskou, vyznání římsko-katolické, stejně jako oba synové. Zajímavá je informace o tom, odkdy bydlí ten který uvedený občan ve Varnsdorfu. Manželka a synové, to je jasné, ti od narození. Sám Arno Plauert pak uvádí, že ve Varnsdorfu bydlí od roku 1901. Rubrika povolání obsahuje tyto údaje: Arno Plauert – Maschinen-Fabrikant, Anna Plauert – Hausfrau (paní domu, dnes se říká „žena v domácnosti“), Johannes Plauert – Schüler (žák), Max Plauert byl bez povolání a jako jediný z celé rodiny neuměl ani číst, ani psát (což je ve 4 letech vcelku obvyklé). Tolik malá vsuvka o Plauertových.
Vraťme se však k Singerovým. Kdo tedy bydlel ve vile v Jarošově ulici, kde sídlily téměř třicet let závodní mateřská škola a jesle TOSu ? Pomohl nám opět archiv. Konkrétně jedna krabice, v níž na svých patnáct minut slávy desítky let čekal plánek právě této vily. Dům navrhl architekt a stavitel Rudolf Dinnebier z Varnsdorfu v roce 1936 (plánek je datován 14. 4. 1936) pro manžele Egona a Karoline Singerovy. Zahradu na přilehlé parcele pak navrhla a provedla firma Gartenarchitekten Kidery & Preissner ze Žatce. Egon Singer je zde zván továrníkem. Pozoruhodný na tom všem je ještě fakt, že před nastěhováním do nového domu bydleli tito Singerovi v Žitavské ulici č.p. 912, tehdy nájemném domě (byla to jeden čas i vrátnice ReTOSu, dům dnes již neexistuje), tehdy v majetku firmy F. & R. Löwy. Nakolik byl Egon Singer příbuzný s Juliem Singerem, to zatím nevíme, pravděpodobně nebyl jeho synem, protože ten se podle nalezeného dokumentu jmenoval Fritz. Budeme pátrat dál, jednou ze stop by snad mohl být seznam nacisty konfiskovaných životních pojistek, kde nacházíme jména Egon Israel Singer (nar. 1904) a Karoline Singer (nar. 1907). Pokud získáme další informace, najdete je v některém z dalších dodatků.
Několik dalších dílů konečně tedy věnujeme Armaturce. Nazdar.

LP 2003

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies