Vzpomínky 61 - Herrmann podruhé aneb SPOTOS

Jak přibývaly další roky po válce, tak pomalu, ale jistě chátraly zbytky toho, co kdysi bylo firmou „Karl Herrmann“. Z objektu, který stál v blízkosti Plauertovy továrny, zbyla nakonec jen stará vrátnice ještě s jedním objektem (tedy č.p. 912) a především několik menších budov za hlavní budovou.
TOS Varnsdorf projevil zájem o hlavní budovu (značně zdevastovanou požárem z roku 1945) již v roce 1946 (to se ještě jmenoval SPOTOS - Spojené továrny na obráběcí stroje, závod Varnsdorf) v souvislosti s plánem vybudovat ve své blízkosti vlastní slévárnu. Do akce byl dokonce zainteresován i ministr informací Kopecký, po němž vedení SPOTOSu požadovalo podporu záměru připojit tento objekt k závodu A (Plauertka). SPOTOS chtěl budovu přebudovat na vyhovující podnikovou slévárnu. Vedení podniku mělo již zpracované plány a tak v tu chvíli šlo především o poskytnutí úvěru na rekonstrukci. Nakonec k převodu nedošlo a hlavním dodavatelem odlitků pro SPOTOS se stala rumburská slévárna. Hlavní budova bývalé textilky již jen čekala na demoliční výměr (dnes je tam firemní parkoviště ReTOSu). Zachovalé budovy blíže k Mandavě byly také až do roku 1952 v národní správě n. p. Velveta, pak je převzal TOS Varnsdorf n.p. formou převodu kmenového jmění (hovoří se zde o bývalé přádelně a barvírně). V tomto objektu byla umístěna závodní kuchyně, jídelna a klempírna (firma „Holubec“). První poschodí bylo rovněž upraveno a tak vznikl sál, kde firma pořádala zábavy pro zaměstnance. Po získání závodního klubu byl tento sál přeměněn v konstrukci. Historii dohořívající svíce těchto zbytků firmy „K. Herrmann“ a dalších továren v těsném sousedství „Plauertky“, které všechny postupně pohltil TOS Varnsdorf n.p., si popíšeme v dílech věnovaných přímé linii TOSu jako následníka firmy Arno Plauerta.
Náš zdroj informací obsahuje i malou poznámku o tom, že ještě po válce v objektu pracovala malá slévárna barevných kovů (převažoval bronz), národním správcem této spíše dílny (měla šest zaměstnanců) byl p. Šefl. Následuje věta, že s přechodem pod národní správu Velvety tato výroba zanikla. Nikde však nenajdeme zprávu o tom, kde se tato dílna nacházela. Lokalizace není jednoduchá, v poznámce se píše, že se jednalo o budovu dnešní strážnice. A zde nastává malý problém, který snad pomohou vyřešit pamětníci. Může se jednat o strážnici dnešního učiliště (to má dnes č.p. 2703), které mělo v době sloučení s TOSem č.p. 606 (o tomto č.p. zase víme, že patřilo již neexistující vile po levé straně při vjezdu do areálu učiliště), kdežto původní objekty firmy F. a R. Löwy měly č.p. 601 a 602 a stály na křižovatce ulice Karolíny Světlé a Pražské ulice. Může se však jednat i o objekt v Žitavské 912, bývalou strážnici v areálu dnešního ReTOSu, která dnes už neexistuje (byla zbourána před několika lety). O tomto objektu víme, že za války sem byla přenesena část výroby továrny Johanna Klingera z objektu č.p. 902 na ulici Dolní nábřeží (Untere Mandaustrasse) a že firma „Johann Klinger" měla tento objekt v pronájmu.
To snad již stačí a pokročíme dál. Po Herrmannovi nás nyní čeká Armaturka.

LP 2002

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.