Vzpomínky 57 - F. a R. Löwy

Poprvé nacházíme závažnější rozpor mezi zdrojem informací, z něhož dosud vycházíme, a skutečností, kterou jsme si ověřili v originálních podkladech. Uveďme proto věci na správnou míru. Tento díl je prvním z pěti, které osvětlují, jak to vlastně bylo s Herrmannem. Budeme teď v několika pokračováních mluvit o textilkách, které se až po válce změnily ve strojírenské provozy.
Vyjdeme-li ze supermarketu Plus přes parkoviště k bývalým „peršingům“, tj. na křižovatku ulic Pražská, Kmochova a Karolíny Světlé, podívejme se na západojihozápad, tedy do ulice Karolíny Světlé. To je lokalita, která nás dnes zajímá. Po obou stranách ulice vidíme panelové domy a v dálce železniční viadukt. Nalevo před viaduktem je areál učiliště, které se jmenuje Střední odborné učiliště technické a Učiliště Varnsdorf. Dejme tomuto učilišti pracovní název č.p. 606. Rovněž po levé straně ulice, ale hned za křižovatkou, je zelená plocha, zakončená na jedné straně nákupním střediskem (mj. prodej nábytku) a směrem k učilišti panelovým domem. Této ploše dejme pracovní název č.p. 601 a 602. Vymezili jsme si tímto prostor, o kterém budeme hovořit.
První ověřená informace je již z roku 1884. V č.p. 601 a 602 pracuje firma „Carl Reinisch & Comp.“. Rokem 1893 je datována informace, že oba objekty vlastní August Reinisch, firma v nich fungující je stále táž, je to mechanická tkalcovna (mechanische Weberei). Jak bylo tehdy zvykem (a uvidíme to i jinde), baráky vlastní otec a ve fabrice maká syn (který tu fabriku zdědil). Mapa z roku 1915 ukazuje, že tuto továrnu již vlastní firma „Friedrich & R. Löwy“, známější jako „F. & R. Löwy“, která byla založena v roce 1912 (tehdy také zřejmě došlo k odkoupení objektů 601 a 602). Již v té době má areál podobu, která se jen s malými úpravami dočkala znárodnění. A jak uvidíme vzápětí, firmě se dařilo. Jenže co (hnědokošilatý) čert nechtěl, opět se jedná o firmu, jejíž majitelé jsou židovského původu. Již teď správně hádáte, co firmu čekalo koncem třicátých let minulého století. V č.p. 601 a 602 (tehdy příslušející k ulici Wallensteinstraße – tak se jmenovala Pražská ulice) firma prosperovala až do roku 1938. Že prosperovala, můžeme odvodit od události, která se odehrála již před rokem 1931, kdy firma „F. & R. Löwy“ (nejspíš v období hospodářské krize) kupuje továrnu č.p. 898 od firmy „Bauer & Gerber“. Je to dnes už jen zčásti existující objekt v areálu ReTOSu a vrátíme se tam v samostatném dílu.
A v roce 1938 přišly problémy. Rasově nevhodní majitelé nemohli dále vlastnit nic, natož továrnu, proto firma v č.p. 601 a 602 prošla po anexi českého pohraničí arizací, poté byla arizačním komisařem předána (možná prodána, to nevíme) firmě „Karl Herrmann“. Nebyla to neznámá firma, protože již v roce 1893 nacházíme informaci o tom, že mechanickou tkalcovnu v objektu č.p. 786 vlastní C. G. Herrmann a funguje zde firma „Herrmann & Niclatsch“. Karl Herrmann pocházel z této podnikatelské rodiny. Jak vidno rasově čisté rodiny. Pro zajímavost, areál č.p. 786 odkoupil od Herrmannů podnikatel Beer (jako na potvoru opět židovského původu, takže o továrnu v roce 1938 rovněž přišel), jenž pak v těsném sousedství své továrny postavil luxusní vilu, kterou dnes známe jako penzión a restaurant „Fontána“. Adresář firem z roku 1931 říká, že objekt vlastnil Emil Beer a firmu Julius Beer.
Příště se podíváme k sousedům pánů Löwy, do č.p. 606.

LP 2002

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.