Vzpomínky 54 - Spiegel počtvrté aneb Uničovské strojírny

Naše vyprávění o Vastroji minule skončilo v roce 1957. Než se pustíme do pokračování, upřesněme jedno datum z historie Vastroje, a sice to první. V prvním díle, který se zabýval firmou Emila Spiegela, jsme uvedli, že továrna byla založena v roce 1905. Nyní můžeme tvrdit, že je o tři roky starší, protože dva další zdroje informací nám jako rok nula určily rok 1902.
Vlastnické změny nemají konce. Ministr těžkého strojírenství ČSR rozhodl dne 19. března 1958, že od 1. dubna 1958 jsou Varnsdorfské strojírny, národní podnik sloučeny s národním podnikem Uničovské strojírny Uničov. Následujících 21 měsíců nese firma název Uničovské strojírny, národní podnik, závod Varnsdorf. Pro rok 1958 máme rovněž k dispozici údaj o počtu zaměstnanců. Ve firmě pracovalo celkem 463 lidí, z toho bylo 193 výrobních dělníků, 107 režijních dělníků (dnes se tato kategorie u nás nazývá nevýrobní zaměstnanci), 145 úředníků ITP a A (zkratky znamenají investičně techničtí pracovníci a administrativa), 18 POP (to nejsou kněží pravoslavného vyznání, tehdy tato zkratka znamenala pomocní a ostatní pracovníci) a 6 nepr.činn. (toto je doslovná citace z podkladů, rozlušťme to jako neproduktivní – nebo snad nepracovní ? - činnosti, neptejme se nyní, proč se této kategorii říkalo neproduktivní nebo nepracovní – prostudováním různých dobových podkladů jistě zjistíme pravý význam, pak ho zde zveřejníme). Doplňme jen to, že firma se skládala ze tří provozoven: z původní fabriky Spiegel, z továrny Raupach a provozoven firmy Hermann (o této firmě se zmíníme podrobněji později, dnes jen poznamenáme, že firma Hermann, dříve F. a R. Löwy, byla dislokována na dvou místech ve Varnsdorfu).
Uničovské strojírny, národní podnik, závod Varnsdorf zanikly dnem 31. 12. 1959 (vlastní Uničovské strojírny v Uničově samozřejmě fungovaly dál) podle rozhodnutí ministra těžkého strojírenství ČSR ze dne 31. 10. 1959, kterým byly všechny provozovny Vastroje s platností od 1. 1. 1960 začleněny do firmy TOS Varnsdorf, národní podnik. Tak skončila samostatná etapa továrny Emila Spiegela. Nyní se stala provozem 04 TOSu Varnsdorf. Učiliště (firma Hermann) se stalo provozem 05, firma Raupach byla začleněna do provozu 06 Dolní Podluží (po sloučení byl tento provoz přečíslován na 02 a lidově se mu říkalo Nová hala, toto číslování a pojmenování se používalo až do privatizace firmy TOS Varnsdorf a následnému sestěhování všech provozů do jednoho areálu). Z roku 1960 máme záznam, že firma Spiegel se v té době sestávala ze tří budov, z nichž dvě byly vhodné pro výrobu, přičemž jedna z nich byla dokonce postavena až po válce. Dále bylo poznamenáno, že areál firmy je vhodný pro středně těžkou výrobu – montáž jeřábů a jeřábových drah. Umístění ve středu města však nedovolovalo jeho další rozšiřování. K provozu 04 patřily ještě bytové domy a podniková vila. V roce 1960 měla firma (tedy provoz 04 TOSu Varnsdorf) 387 zaměstnanců.
V roce 1961 bylo označení firmy změněno na závod 03 – jeřáby. Původní výrobní program pokračoval až do roku 1964 v upravené podobě. Další díl seriálu nás zavede do závěrečné etapy existence firmy na původním místě.

LP 2002

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.