Vzpomínky 53 - Spiegel potřetí aneb Vastroj

Předchozí díl Vzpomínek popisoval mj. i změnu výrobního programu poté, co se původní továrna Emila Spiegela postupně měnila, měnila, až se proměnila v Transportu Chrudim, národní podnik, závod Varnsdorf.
Tato etapa vývoje končí posledním dnem roku 1952. Dne 20. prosince 1952 vydal ministr těžkého strojírenství rozhodnutí, na základě kterého vznikl samostatný národní podnik se jménem „Varnsdorfské strojírny, národní podnik Varnsdorf“. Základním závodem podniku byl závod ve Varnsdorfu. Tehdy se firmám říkalo „podnik“ a měl-li tento podnik provozy na více lokalitách, tyto provozy se mohly nazývat „závod“, měly samostatné vedení, které však bylo podřízeno podnikovému ředitelství, závody se mohly dělit i na jednotlivé „provozy“, organizační struktura mohla být i zapeklitě složitá, existovaly např. „cechy“, dále dosud používané „dílny“, jiné členění bylo na „útvary“ a „střediska“ – jeden z prvních dílů Vzpomínek popisoval organizační strukturu tehdejšího TOSu, ale jistě přijde čas i na to, abychom si organizační struktury tehdejší doby popsali podrobněji. Vraťme se však zpět k Varnsdorfským strojírnám.
Tento podnik byl podřízen řediteli hlavní správy pro zemědělství, stavební stroje a čerpadla. Počínaje 1. lednem 1953 začal fungovat nejen ve své původní lokalitě, ale do Varnsdorfských strojíren byl tímto dnem začleněn i národní podnik Keramostroj, což, jak už víme, byla firma původně Richard Raupach, dodnes těžká mechanika („stosedmnáctka“). Výrobní program byl i nadále jako za časů Transporty, pro upřesnění jen poznamenejme, že zde v areálu (Keramostroj) se montovaly především mostové jeřáby, v původním závodu (Spiegel) především pásové transportéry.
Můžeme uvést i jména. Prozatímním podnikovým ředitelem Vastroje (tak se Varnsdorfským strojírnám začalo mezi lidem dělným důvěrně říkat) byl jmenován p. František Svatoň. Ministr těžkého strojírenství nelenil a již 5. listopadu 1953 vydal přípis (to je tehdejší oficiální označení organizačního rozhodnutí), kterým s platností od 1. ledna 1954 podřídil Vastroj řediteli hlavní správy pro důlní a hutní zařízení. Prvním statutárním náměstkem podnikového ředitele byl jmenován p. Zdeněk Konečný, druhým náměstkem p. František Zmek. Od 15. října byl podnikovým ředitelem p. Václav Příhoda.
V roce 1957 převzaly Varnsdorfské strojírny prázdný objekt, který patřil do roku 1955 národnímu podniku Velveta Varnsdorf a původně to byla firma „F. a R. Löwy“, později „Hermann“. Dodnes je to učiliště, které střídavě patřilo TOSu a Vastroji, nyní je samostatné. Firmě „Löwy“ věnujeme samostatný díl. Rovněž v několika dílech podrobněji popíšeme následující období kolem roku 1960, kdy se Varnsdorfské strojírny, národní podnik spolu se Severočeskou armaturkou sloučily s TOSem a vznikl tak velký TOS Varnsdorf, národní podnik. Přesněji bychom měli napsat: „byly sloučeny“ a pamětníci dobře vědí, kolik kolem této monstrakce bylo zlé krve.
Ještě pár slov k onomu požáru. Dozvěděli jsme se, že již v roce 1952 muselo být po požáru, protože na pozůstalé planině bylo zřízeno parkoviště a rovněž se zde zkoušely jeřáby SJ 16. Posuňme tedy zatím neznámé datum někam mezi roky 1949 až 1951.

LP 2002

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.