Vzpomínky 51 - Emil Spiegel

Píše se rok 1905. Ve stejné době, kdy již ve svém podniká Arno Plauert a svoji továrnu zakládá Robert Zinn, objevuje se ve Varnsdorfu nová strojírenská firma. V nynější ulici Legií, nedaleko školy, které říkáme „třetí Národní“, zakládá svoji firmu Emil Spiegel. Tento továrník má jeden velký handicap. Je židovského původu a to se mu později stane osudné.
Pokračovatelé Palmeho kroniky tuto továrnu popisují jako speciální továrnu „Dopravní prostředky podle amerického systému Emil Spiegel a spol.“. Výrobním programem jsou dílenské ruční nízkozdvižné vozíky pro převážení palet, ruční kladkostroje, ruční jeřáby, dílenské dopravníky, zvedáky atd. Víme ještě, že Spiegelova firma disponovala patentem na výrobu různých druhů kol, které místo železných obručí potahovala kůží.
V archivu bývalého Krajského soudu v České Lípě můžeme najít zápis, který říká, že dne 28. prosince 1928 byla zaprotokolována firma pod názvem „Emil Spiegel a spol. Specielní továrna na dopravní prostředky, akciová společnost“ (Specialfabrik für Transportgeräte A.G.) se základním kapitálem 1 milión Kč.
Obsazení českého pohraničí německým vojskem a následné připojení k Velkoněmecké říši znamenalo i zásadní změnu pro pana Spiegela. Přišel o svůj majetek, a to jen proto, že nebyl té správné rasy. Dne 6. prosince 1938 byl do firmy dosazen arizační komisař, jehož úkolem bylo převzít továrnu od rasově závadného majitele a připravit ji pro předání do německých rukou. I stalo se a firma Emil Spiegel a spol. oficiálně zanikla 18. března 1940.
Po celou dobu od založení až do svého oficiálního zániku firma sídlila v jednom a tom samém areálu. Naproti přes ulici (v místě sídliště za poliklinikou) vznikly pomocné provozy, především sklady. Počátkem padesátých let tato část továrny (už pod jiným názvem) lehla popelem, na což si jistě pamětníci vzpomenou. Příště se k požáru dostaneme podrobněji.
Arizační komisař pracoval, jak se od něj čekalo, a tak již 22. prosince 1939 převzala strojírnu Emila Spiegela se vším všudy, tedy nemovitosti, vybavení, personál i výrobní program, firma „Neumann und Slawik“. Po třech měsících papírové existence, jak již jsme si řekli, byla firma Spiegel vymazána z povrchu zemského (oblíbená to činnost tehdejšího režimu, netýkalo se to jen firem a budov). Víme to opět z archivu bývalého Krajského soudu v České Lípě, kde se píše v obchodním rejstříku, že firma se nyní jmenovala „Varnsdorfská továrna na dopravní prostředky, Neumann a Slawik, dříve Emil Spiegel a spol., veřejná obchodní společnost“ (uvádíme zde jen český překlad, originál je samozřejmě německy). Veřejnou obchodní společností byla firma „Neumann und Slawik“ od 10. října 1938. Jak lze snadno odvodit z názvu, společníky této firmy byli pánové Konrad Neumann a Ernst Slawik, oba sídlem ve Varnsdorfu. Dočteme se zde ještě, že předmětem podnikání je „výroba bez podstatné změny sortimentu“. Firma používala i zkrácený název „Neumann a Slawik, zdvihadla“.
Konec války znamenal i pro stávající podobu firmy konec, prezidentské dekrety byly nemilosrdné. Továrna se nestala válečnou kořistí Rudé armády, ale v zápisu ze 13. června 1946 se dočteme, že firma se jmenuje už jen česky „Neumann a Slawik“ a že funguje od května pod národní správou. Plný název firmy tedy zní „národní správa Neumann a Slawik“. Rozhodnutí Zemského národního výboru v Praze ze dne 24. června 1946 uvádí, že ve firmě je zavedena národní správa a národním správcem že je ustanoven Ing. Václav Seifert. V této podobě pak firma funguje do 9. července 1948.
Pro pořádek ještě upřesníme, co je národní správa. Je to termín, který označuje, že firma je znárodněna, že místo původního majitele se majitelem stává stát. Národní správu ve firmě vykonává národní správce, což je obdoba pozdějšího podnikového ředitele. U velkých firem to bylo patrné, ale u malých národní správce opticky splýval s majitelem. Někdy i fyzicky. To byla jen poznámka pro ty, kteří to nepamatují a … už jen upoutávka na příští díl. Další pokračování odhalí důvod, proč jsme začali psát o Emilu Spiegelovi. Zasvěcení jistě vědí již teď. Naviděnou za čtrnáct dní. Na Čechy je každá voda krátká.

LP 2002

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.