Vzpomínky 50 - Vzpomínky na budoucnost

Pravda, trochu obehraný titulek, ale je veskrze pravdivý. Dnešní díl našeho seriálu vybočuje z dosavadního scénáře a zabývá se nejen lehce načrtnutou rekapitulací, ale především vizí budoucnosti, aneb „Co vás čeká a nemáte se na to kde zeptat“. Samozřejmě se zaměřujeme výhradně na naše povídání, na to ostatní pomůcek pomálu, najmě pak křišťálové koule. Té se nám sice dostává, však co v ní vidíme ? Už ani ten křišťál není, co býval …
Povídali jsme si tu o prvních třech firmách, které byly nějakým způsobem spojeny s naší firmou, u Kocha firma začínala, Zinna a Raupacha po znárodnění postupně pohltila. Některé z uváděných údajů získáváme z archivního dokumentu, s nímž budeme pracovat i nadále. Součástí tohoto dokumentu je grafické znázornění vývoje majetkové podstaty naší firmy za celou dobu jejího trvání a až přijde jeho čas, tento graf otiskneme (až budeme mít všechno ověřeno z jiných zdrojů). Napočítali jsme zatím dvacet samostatných právních subjektů, které se v toku času měnily (změna ve vlastnictví firmy), slučovaly se a zanikaly. Většina z nich už buď funguje samostatně (např. již zmíněný Koch, nyní RENOplastic, nebo původní Plauert, nyní ReTOS s.r.o.) anebo zanikla (není to jenom Zinn a Raupach). Máme v úmyslu postupně vás seznámit se všemi těmito firmami, byť většina z nich nebude popisována tak podrobně, jako ty dosavadní. To ostatně závisí na tom, kolik dalších archiválií se nám již podařilo získat nebo teprve získáme. Vrcholem pak bude mnohadílné povídání o vývoji naše mateřské firmy, tedy o firmě Plauert jako takové. Dosavadní díly jsou tedy jakousi rozcvičkou a testem, co vydržíte.
O čem tedy budeme vyprávět ? O Vastroji a Armaturce a o tom, čím byly před válkou, o slévárně, o rumburské slévárně a také nesmíme vynechat jiříkovskou Armaturku. Kromě toho utrousíme něco o epizodních fúzích a nepovedených akvizicích firmy Plauert. Doplníme tak informace, které jste si mohli přečíst v seriálu Kapitoly z historie. Texty samozřejmě doplníme obrazovým doprovodem, budeme-li mít k dispozici (fotografie, obrázky apod.). Jak historickým, tak aktuálním. Pro tuto část seriálu jsme postupně nasbírali jistě zajímavé letecké fotografie některých areálů, můžete se o tom přesvědčit již dnes.
Jak to všechno souvisí s připravovanou knihou ? Souvisí i nesouvisí. Tento seriál obsahuje autonomně psané texty, z nichž některé umně vypreparujeme a vložíme do části o historii firmy. Vlastní část knihy o dějinách naší firmy je psána rovněž samostatně a je již ve své první verzi hotová. Nastává čas, kdy na tento vánoční stromek navěsíme řetězy vzpomínek, prskavky technických detailů a vydatně doplníme ozdobami grafických doplňků, jako jsou obrázky, fotografie, grafy a další. Aby vás nemátla tato metafora, tak zde výslovně upozorňujeme na to, že kniha nevyjde v prosinci, ale je načasována k výročí založení firmy, světlo světa ji ozáří v březnu příštího roku. Ale povídání o knize sem nepatří, informacím o stavu prací na ní věnujeme samostatný článek v některém z příštích čísel Horizontu. Již teď však víme, že jak textů, tak fotografií a obrázků je mnohem více, než se do knihy vejde, tedy budeme mít hodně zdrojů pro zveřejňování toho, co „odpadlo od nůžek redaktora“.
Dost již řečí a vzhůru do další padesátky této „příručky pro sklerotiky“.

LP 2002

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.