Vzpomínky 5

Šesté číslo prvního ročníku vyšlo v sobotu 30. srpna 1952. Opět se dochoval jen zkušební obtah. Toto číslo mělo čtyři strany a v tiráži se můžeme dočíst, že odpovědným redaktorem je p. Zdeněk Strnad. Cena jednoho výtisku byla 1,50 Kč.

Na první straně je informace o tom, že "…osazenstvo slévárny TOS Varnsdorf odpracuje dne 12.října 1952 nedělní směnu na počet 35.výročí Velké říjnové soc.revoluce a XIX sjezdu VKS/b/. Za tuto práci nepožadují nedělní příplatek za práci přes čas a část svého výdělku z této směny věnují škole nad kterou mají patronát…". Pod tímto článkem je další, který oznamuje, že měsíc říjen byl vyhlášen měsícem dobré jakosti. Zbytek první strany a část druhé strany zaplňuje rozsáhlý seznam závazků, uzavřených "… po rozhlasové besedě na počest 35 výročí Velké soc. říjnové revoluce v našem závodě." (Pozn. Uvedli jsme doslovnou citaci, z níž plyne, že VŘSR proběhla i v naší fabrice). Namátkou uvádíme některé závazky: "…úderka p. Pažouta dohotoví všechny dílce pro stroj H 125 do výročí Velké říjnové revoluce - 7.XI.52…", spodní víka pro H 125 měla být zhotovena do narozenin "s.presidenta Gottwalda", jakož i další dílce, kontrola se zavazuje, že bude kontrolovat dílce označené na průvodce dvěma modrými pruhy přednostně, pánové R. Kramer a E. Putna že vypomohou po své práci v elektrodílně. Dále "S.ředitel Nebeský podepsal závazek na počest VŘSR, že rozpracuje úkoly na harmonogramu až na střediska do 29.9.1952 a tím přispěje k předčasnému splnění čtvrtého roku 5LP do 21.XII.52 na základě výzvy pražského kraje." Dále se dočteme, že odboráři libereckého kraje přijali výzvu pracujících pražského kraje, která požaduje, aby plán čtvrtého roku pětiletky byl splněn "do 21.XII., tj. do narozenin gener. Stalina".

Na polovině druhé strany a podstatné části třetí strany tohoto vydání je rozsáhlý článek, který popisuje tehdejší organizační uspořádání továrny. Doslovné znění uvádíme v několika samostatných článcích (pod názvem Organisace 1952), možná vás to bude zajímat. Na této straně ještě následuje sloupek s výsledky socialistické soutěže ze 17. období (dekády). Nejpilnější byli p. Fiedler z těžké mechaniky (261 % plánu), p. Kolář z frézárny, p. Ciběna z kalírny, p. Pachl z nářaďovny a p. Příhoda z malé montáže.

Poslední strana je věnována sportu. Zprávy z oddílu kopané uvádějí, že v druhém mistrovském zápase prohrálo "naše I. mužstvo kontumačně ve Starých Křečanech 3:0, ačkoliv na hříšti byl skutečný výsledek 5:1". Příčinu kontumace zpráva neuvádí. Ve třetím zápase se Sokolem Elite Krásná Lípa "..byli jsme poraženi 2:0". Z další informace vyplývá, že 7 hráčů staršího dorostu se popralo na hřišti v Krásné Lípě, za což byli potrestáni zastavením činnosti do konce roku 1952. A nakonec ještě zpráva z Dosletu: "Několik našich chlapců z Dosletu se zúčastnilo prvního skoku z letadla. Mluvili jsme s jedním z nich, H. Zikmundem ze soustružny. Řekl nám, že měl strach, když po prvé letěl letadlem a hned měl skočit. Ale křest má za sebou a nyní se již těší na další seskoky. A my mu k tomu přejeme mnoho zdaru!"

-Pláňa-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.