Vzpomínky 48 - Raupach potřetí

Předchozí dva díly popisovaly peripetie kolem vlastnictví továrny, jež vznikla v našem areálu jako druhá v pořadí. Dnes se vrátíme na začátek její existence.
Na této stránce vidíte dochovaný stavební plán z roku 1907 v plném rozsahu, tak jak se ho našim spolupracovníkům podařilo objevit v jednom z archivů. Stavební plán je nadepsán „Plan über der Erbauung einer Maschinenfabrik auf der Grund-Parz. No. 2540/1 für die löbl. Firma Richard Raupach in Warnsdorf i. Böhmen“, což česky znamená „Plán o zbudování továrny na stroje na základní parcele č. 2540/1 pro slavnou firmu Richard Raupach ve Varnsdorfu v Čechách“. Sám název nám umožňuje nasát tehdejší atmosféru dosud ještě relativně silného rakousko-uherského císařství, jehož součástí jsme tehdy byli. Úředním jazykem zde v pohraničí byla němčina, úředníci měli ve starém mocnářství velmi květnatý sloh a nejzajímavější je, že i na oficiálních listinách se uvádělo, že Varnsdorf je v Čechách. To však třicet let nato jeden kníratý čalouník začal zpochybňovat. Ale to je jiné téma, vraťme se k naší továrně a jejímu stavebnímu plánu.
Plán byl vypracován dne 10. října 1907 rumburským stavitelem Jos. Iv. Schmidtem a schválen 18. listopadu 1907 c. a k. politickou expositurou ve Varnsdorfu (tak se nazýval politický okres), samotným vedoucím úřadu. Plánu je vyhotoven v měřítku 1 : 100 a obsahuje čelní pohled (tj. z uličky, tedy od továrny Roberta Zinna), půdorys přízemí (vlastní tovární haly a administrativního přístavku), půdorys prvního patra administrativního přístavku, bokorys od severu s řezem tovární haly, řez administrativního přístavku a situační plánek umístění novostavby v kompozici s již existujícími budovami továrny Roberta Zinna a městskými jatky. Některé z uvedených částí plánu si popíšeme v dalším dílu.
Na situačním plánku je patrná poloha novostavby (zeď administrativního přístavku je 6 metrů od uličky). Až nečekaně zdobné je průčelí továrny, které zapadlo do této lokality a souznělo se vzhledem sousední továrny i městských jatek. Stálo by za to vědět, zda skutečnost byla stejně tak pěkná jako kresba. Dnešní stav této budovy již nákresu ani náhodou neodpovídá, o čemž se můžete přesvědčit porovnáním kresby v levém dolním rohu plánku s fotografií, kterou jsme pořídili v únoru 2002. Půdorys tovární haly nám prozrazuje i plánované rozmístění strojového parku a při podrobnějším prozkoumání zjistíme, že zde byl umístěn parní stroj, od něhož vedly po celé hale transmise, které pak poháněly jednotlivé stroje. Tuto technickou pozoruhodnost si popíšeme příště. Do administrativního přístavku se vešly nejen všechny potřebné kanceláře, ale i dva byty.
Ještě si všimněme dvou zajímavých míst na plánku. V levém horním rohu jsou dva kolky, jeden za 60 haléřů a jeden za 30 haléřů. Kolikasetkorunový kolek bychom museli zaplatit dnes ? V pravém dolním rohu, pod schvalovacím zápisem a razítky stavitele a politické expozitury, pak vidíme vlastnoruční podpis Richarda Raupacha. Tolik o plánku a příště si podrobněji popíšeme strojní park a administrativní přístavek.

LP 2002

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.