Vzpomínky 47 - Raupach podruhé

Majetkové kotrmelce kolem firmy Richarda Raupacha jsme opustili v roce 1953. Plánovači a další centrální kejklíři však nelenili a pokračovali ve svých kouscích i nadále, čímž nám umožnili napsat tento díl.
Rok 1953 je pro další vývoj námi sledované firmy dost významný, trochu se nám to však zamotává. Postupně se však pokusíme ono vlastnické klubko rozmotat. V té době již existovalo rozhodnutí ministra těžkého strojírenství ze dne 20. 12. 1952, kterým vznikl samostatný národní podnik „Varnsdorfské strojírny Varnsdorf“, později známý pod zkratkou VASTROJ. Základním závodem byla firma, která vznikla počátkem 20. století jako „Emil Spiegel a spol.“. Tuto továrnu si podrobněji popíšeme později, nyní se vraťme k p. Raupachovi.
Rozhodnutí ministra obsahovalo toto sdělení: „ … zřizuji v dohodě s ministrem financí národní podnik, jemuž určuji název a sídlo takto: Název: Varnsdorfské strojírny, národní podnik. Sídlo: Varnsdorf. Základním závodem je závod ve Varnsdorfu. Podřizuji národní podnik Varnsdorfské strojírny řediteli hlavní správy pro zemědělství a stavební stroje, čerpadla …. Začleňuji ke dni 1. 1. 1953 v dohodě s ministrem financí do národního podniku Varnsdorfské strojírny závod ve Varnsdorfu s jeho hospodářským příslušenstvím z majetku národního podniku KERAMOSTROJ …“. Jinými slovy se od 1. ledna 1953 firma Richarda Raupacha stala součástí podniku VASTROJ.
Jedeme dál. V roce 1954 (počínaje 1. lednem) byl VASTROJ podřízen řediteli hlavní správy pro důlní a hutní zařízení. V roce 1958 ministr těžkého strojírenství rozhodl, že od 1. 4. 1958 se slučují Varnsdorfské strojírny, národní podnik s národním podnikem Uničovské strojírny Uničov, a že Varnsdorfské strojírny, národní podnik Varnsdorf tímto dnem zanikají. Naše továrna však stojí dál, pracují v ní stejní lidé a vyrábějí to, co vyráběli doposavad. I sem se přestěhovala výroba jeřábů a pamětníci vyprávějí, že v místech, kde stojí trafostanice budoucí montážní haly (v sousedství nového centrálního skladu) se venku montovaly velké jeřáby.
Nastává další fáze vývoje firmy. V říjnu 1959 ministr těžkého strojírenství učinil další rozhodnutí (souvislosti onoho velkého sloučení tří strojírenských podniků ve Varnsdorfu si vysvětlíme někdy později) a vyňal z národního podniku Uničovské strojírny Uničov závod ve Varnsdorfu (sídlící na dvou základních lokalitách, v našem současném areálu – firma Raupach – a v areálu bývalé Mototechny na ulici Legií – firma Emil Spiegel). Tímto rozhodnutím byl VASTROJ (jak se varnsdorfskému závodu Uničovských strojíren stále říkalo) ode dne 1. 1. 1960 začleněn do národního podniku TOS VARNSDORF spolu s Varnsdorfskou armaturkou a vznikl tak strojírenský obr, který se postupně specializoval na výrobu hlavního závodu, na vodorovné vyvrtávačky.
Vyznáte se v tom ? Nebojte, bude hůř, toto je jenom začátek různých majetkových přesunů různých firem, které kdysi patřily do naší firmy. Příště se vrátíme na začátek a necháme vypovídat dalšího svědka – stavební plán původní továrny p. Raupacha.

LP 2002

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.