Vzpomínky 46 - Richard Raupach

Minulý díl Vzpomínek nás naposledy zavedl do firmy „Robert Zinn & Co.“, po nějaké době se k ní znovu vrátíme, ale to už bude všechno jinak. Několik následujících dílů věnujeme další z továren, které vznikly na jižním okraji Varnsdorfu na začátku minulého století.
Po Robertu Zinnovi se zde objevil další podnikatel, Richard Raupach. Živnostenský katastr obchodní a živnostenské komory v Liberci obsahuje záznam, podle kterého oznámil Richard Raupach svoji firmu jako živnost pro stavbu strojů se stanovištěm ve Varnsdorfu I., č.p. 254. Příslušný živnostenský list byl vydán živnostenským úřadem ve Varnsdorfu dne 5. 2. 1908 a živnost byla zapsána do živnostenského rejstříku. Na původním místě se však firma dlouho nezdržela.
My víme, že v té době již vznikala novostavba továrny v těsné blízkosti firmy R. Zinna, a skutečně ještě téhož roku došlo k přemístění firmy do nové provozovny, která po kolaudaci dostala č.p. 1812 a stála na druhé straně uličky, jež tehdy nesla neoficiální název „Neue Walzwerk Strasse“ (podrobnosti najdete v předchozím dílu Vzpomínek). Této novostavbě a dalšímu vývoji v této lokalitě se budeme věnovat v následujících pokračováních našeho seriálu. Firma byla zapsána do obchodního rejstříku krajského soudu v České Lípě dne 5. 6. 1908 s názvem „Richard Raupach“ a předmětem podnikání „výroba hnacích a pracovních strojů pro keramický průmysl a příbuzné průmyslové obory včetně všech pomocných strojů, nářadí a náhradních součástí“. Jako hlavní výrobu firma uváděla výrobu míchaček na jíl, lisů na cihly a hrnčířských kruhů. V průběhu dalších let se sortiment firmy dále rozšiřoval a v době druhé světové války se zde (podle pamětníků ve firmě nasazených) dokonce opravovaly německé tanky.
Po válce došlo jako jinde i v této firmě ke změnám, část firmy byla zničena, část se stala válečnou kořistí, co zůstalo, začalo fungovat pod národní správou, která zde byla zavedena výměrem Zemského národního výboru v Praze ze dne 11. 3. 1947. O více než rok později, přesně 10. 5. 1948, byl novým národním správcem ustanoven podnik Československé závody kovodělné a strojírenské, n. p. Praha. Ještě v tomtéž roce, 21. 12. 1948, byla výměrem Zemského národního výboru v Praze zrušena národní správa a majetková podstata firmy byla převedena do Fondu národní obnovy v Praze a podle zápisu ze dne 18. 1. 1949 přešla firma Richard Raupach do vlastnictví podniku Závody na výrobu keramických strojů, n. p. Blansko. Tímto firma Richard Raupach jako taková zanikla a místo ní zde stál pobočný závod národního podniku, který časem změnil jméno na Keramostroj, takže nový název firmy, jak tehdy bylo zvykem, byl poměrně dlouhý: „Keramostroj Blansko n. p., závod Varnsdorf“. Tento stav trval do roku 1953. Pak došlo k další změně, ale o ní a dalším vývoji firmy až příště. Mějme však na paměti, že při všech těch kotrmelcích s názvy a vlastnictvím se stále jednalo o tutéž a jednu továrnu, která dodnes stojí a je součástí našeho areálu.

LP 2002

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.