Vzpomínky 43 - Zinn potřetí

Minulé díly Vzpomínek popisovaly vývoj firmy „Robert Zinn u Co.“ od jejího vzniku až po začlenění do firmy TOS Varnsdorf, národní podnik. Dnes má slovo hlavní svědek založení firmy, stavební plán ze srpna 1904. Jen pro pořádek zopakujme, že autorem plánu byl známý a uznávaný varnsdorfský stavitel Anton Möller.
Originál plánu je v poměrně zachovalém stavu, nicméně jeho rozměry neumožňují otisknut jej vcelku. Vybrali jsme dva výřezy, první z nich je komentován v přiloženém článku. Je zde znázorněna situace, která byla na rozhraní katastrálních území obcí Varnsdorf a Dolní Podluží (tehdy Niedergrund) v roce 1904. Přímo u hlavní ulice (tehdy se jmenovala Wiener Strasse, dnes Plzeňská) již stály městské jatky. Od křižovatky se jihovýchodním směrem táhne Lausurgasse (dnes Říční ulice), aby se po několika stech metrech stočila k jihu a pokračovala až k Dolnímu Podluží (historické prameny uvádějí, že nejvýchodnější část Dolního Podluží, které v té době mělo jméno Niedergrund nebo Nieder Grund – uváděla se obě jména – tak tedy nejvýchodnější část Dolního Podluží kdysi nesla název Schneckendorf - jistě není třeba překládat). Jiný plánek (z roku 1909) dokonce říká, že tato ulice směřuje až k Waltersdorfu („nach Waltersdorf“). Náčrt situace ukazuje, jak vypadalo uspořádání jatek v roce 1904, další přístavby vznikly později. Jak víme, tak právě probíhající rekonstrukce jatek má za cíl dosáhnout co nejautentičtější podoby z doby vzniku, tudíž se jejich nový půdorys velmi přiblíží tomu, co vidíme ve spodní části obrázku. Na jihovýchodní straně jatek (na obrázku je to jejich horní okraj) vidíme železniční vlečku. Nad ní, v místě dnešního firemního parkoviště, je malá ulička a vidíme zde dnes již neexistující dům s dvěma parcelami (na druhé z nich bude později postaven další dům). Tato ulička vede podél vlečky k navrhované novostavbě. Červeně je vyznačen návrh na novou větev vlečky, která povede k postavené továrně, a především návrh k založení nové cesty, jež bude zakončena u menší ze dvou plánovaných budov továrny. Tato nová cesta dodnes existuje, je to vjezd do areálu naší firmy (mimochodem, dnešní podoba vstupní části dnešního areálu, tedy vrátnice, váha pro nákladní automobily a „parkoviště pro jednostopá vozidla“ má svůj původ v začátcích šedesátých let 20. století, kdy došlo k velkému rozšíření firmy).
Budovy nové továrny jsou červeně zvýrazněny (s nápisem „Neubau“ čili novostavba). Obě stojí dodnes, v té větší byl donedávna mezisklad (po přidělení areálu firmě TOS Varnsdorf, n.p. zde byla dlouho ozubárna), v té menší v přízemí ostřírna a sklad nářadí, v prvním patře výrobní konstrukce (jako poslední štace před vyklizením budovy a přestěhováním výrobní konstrukce do současné konstrukce). Jak jistě víte, tak obě budovy jsou dnes již vyklizeny a po úplné rekonstrukci se sem nastěhuje firma JL-MADET s.r.o., v jejímž vlastnictví jsou budovy od roku 2001.

LP 2002

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.