Vzpomínky 42 - Zinn podruhé

Minulý díl nás zavedl na jižní hranici Varnsdorfu, kde od roku 1905 začíná vedle městských jatek pracovat továrna s názvem „Robert Zinn u. Co.“, první počinek v našem současném firemním areálu.
Hlavním výrobním programem nové továrny je výroba mosazných předmětů a jsou zde i válcovny mosazi. Již v době první světové války se zakázky jen hrnuly, takže firma podstatně rozšířila výrobní program a byly přistavěny další tovární budovy. Obchodní rejstřík Krajského soudu v České Lípě nám říká zápisem z 31. prosince 1924, že firma „České závody kovů Robert Zinn, Engels a spol., akciová společnost“ (Böhmische Metallwerke Robert Zinn, Engels und Co., Aktiengesellschaft) vyrábí malé kovové předměty všeho druhu, zvláště očka, háčky na uniformy a prádlo, očka a háčky do obuvi, stiskací knoflíky do bot, knoflíky ve všech provedeních, mosazné a tombakové plechy, mosazné dráty, mosazné nože, páskový mosazný materiál, mosazné profily a mosazné šrouby, za studena válcované páskové železo, páskové železo pozinkované a poolovené, knoflíky a podobné předměty z rohu a rohoviny, dále že prodává všechny uvedené předměty, obchoduje s odpady a vedlejšími produkty, vzniklými při výrobě, dále ještě nakupuje a prodává ve stejném výrobním odvětví předměty, suroviny a pomocné látky všeho druhu pro tento účel. Jak je tedy patrné, firma se v roce 1924 nacházela na vrcholu, byla akciovou společností se základním kapitálem 6 mil. Kč a své výrobky nejen že prodávala po celé Československé republice, ale i hojně vyvážela, především do sousedního Německa.
V adresáři z roku 1931 firmu nacházíme na adrese Lausurgasse Nr. 1774, nyní se jmenuje „Robert Zinn, Engels & Co.“. Druhá světová válka nepřerušila její chod. Již v květnu 1945 byla do firmy zavedena národní správa a firma se do roku 1946 jmenovala „Národní správa firmy Zinn a Engels“, v roce 1946 byla začleněna do Spojených oceláren, národní podnik jako závod Varnsdorf. Tato organizace pak firmu definitivně zlikvidovala v roce 1948 a prázdné budovy začaly neutěšeně chátrat. To, co kdysi bylo prosperující firmou, se ztratilo do nenávratna a čekalo na ránu z milosti. Přišla v roce 1949, kdy opuštěné budovy byly přiděleny Městským národním výborem ve Varnsdorfu národnímu podniku Totex (přesný název firmy zněl „Továrny na textilní stroje Chrastava, n.p., závod Varnsdorf“ a patřila sem i slévárna u nádraží). Konec se nekonal, naopak – rok 1950 znamenal pro firmu vzkříšení, značně poškozené provozovny byly opraveny a byla zde zahájena montáž pracích a sušících mansard pro textilní tiskárny (montáž těchto strojů měla velké nároky na plochu a mírně zrekonstruované budovy firmy na č.p. 1774 byly pro tento účel jako dělané). Pod hlavičkou Totexu se ve firmě pracovalo do roku 1952, kdy byla rozhodnutím ministerstva průmyslu ze dne 18. dubna začleněna do národního podniku TOS Varnsdorf a stala se jeho nedílnou součástí. Ze základního provozu firmy sem byly postupně přestěhovány některé dílny, na plánku z roku 1964 vidíme, že zde byla ozubárna, ostřírna, nářaďovna, hřídelárna, expedice a samozřejmě jídelna a šatny.
Příští díl Vzpomínek věnujeme přímému svědectví již zmíněného stavebního plánu.

LP 2002

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.