Vzpomínky 40 - Cesta do pravěku

Minulý díl Vzpomínek nás zavedl do roku 1938, kdy jsme na leteckém snímku areálu dnešního TOSu viděli jen pár budov. Napsali jsme, že to jsou tři firmy, teď se však musíme opravit: na snímku jsou jen dvě firmy. Přesvědčily nás o tom dva dokumenty, jež se nám mezitím dostaly do rukou a z nichž budeme čerpat v dalších dílech. Nyní se však ponořme zpět proti proudu času, do našeho firemního pravěku.
Jak víme, v devatenáctém století se ve Varnsdorfu bouřlivě rozvíjel především textilní průmysl. Tato výroba však potřebovala stroje, jednak nové, jednak bylo nutné stávající stroje udržovat, opravovat, měnil se způsob pohonu těchto strojů apod. Tyto potřeby se staly příčinou vzniku strojírenství v našem městě. Zpočátku vznikaly dílny, časem byly zakládány továrny zaměřené na výrobu strojů pro rozličné použití. A zde začíná náš pravěk. Příští rok si připomeneme sté výročí založení naší firmy, ale my můžeme jít po stopách ještě dál, před rok 1903. Pátrejme tedy po tom, co bylo před naší firmou. Jak víme, firma „Arno Plauert, Maschinenfabrik“ se do svého nového areálu, který je funkční dodnes a tvoří základ firmy ReTOS s.r.o., přestěhovala v roce 1917 (vývoj názvu firmy jsme otiskli v minulém čísle Horizontu – naše firma za dobu své dosavadní existence změnila název třináctkrát). Kde však sídlila předtím ?
Jedna z kopií firemní kroniky uvádí, že to bylo v č.p. 903 v Kolínské ulici (název ulice z roku 1979). Pokud jsme se ptali, dozvídali jsme se, že to bylo u Mandavy pod dnešním areálem ReTOSu. Ale kde přesně ? Jiné zdroje nám prozradily více. Teď víme, že v roce 1895 založili pánové Richard Koch a Otto Petschke továrnu na dřevoobráběcí stroje, která se jmenovala (jak jinak) „Koch & Petschke und Co.“. Oba pánové byli společníci, přičemž nemovitost patřila Richardu Kochovi. Již roku 1900 do firmy vstoupil jako podílník čtyřiadvacetiletý mladík ze saských Drážďan. Tento mladík nebyl nikdo jiný než Arno Plauert. Odkoupil podíl Richarda Kocha, tomu však zůstala nemovitost. Firma se v té době jmenovala „Nordbömische Werzeugmaschinen Fabrik Otto Petschke u. Co i. B.“ a byla v budovách továrny v pronájmu. Arno Plauert projevil své schopnosti a postupně začal mít ve firmě navrch. To se také odrazilo v tom, co se stalo v roce 1903. Po dlouhém rozmýšlení (říkáme, že poprvé se nad tím zamyslel na Velký pátek roku 1903 a že to je tedy ten pravý den D, kdy vzniká naše firma – historie to však samozřejmě už nikdy nerozluští) odkoupil podíl pana Petschka a ode dne 30. listopadu 1903 (jak dosvědčuje zápis v obchodním rejstříku Krajskéhocsoudu v České Lípě) se Arno Plauert stává jediným majitelem této firmy, ta však už má změněné jméno na „Otto Petschke, Werkzeugmaschinenfabrikation“ (jiný zdroj uvádí název „Otto Petschke, Maschinenfabrik“). Firma v té době vyrábí jednoduché hrotové soustruhy a sloupové vrtačky. Podrobnosti o výrobním programu si řekneme v některých dalších dílech Vzpomínek. Další významný mezník přichází v roce 1906, kdy 15. ledna (podle zápisu v obchodním rejstříku Krajského soudu v České Lípě) firma mění název na „Arno Plauert, Maschinenfabrik“.
Firma stále sídlí ve stejných prostorách, avšak výroba se rozšiřuje a nároky na prostor rostou. Možnosti dosavadního areálu jsou postupně vyčerpány a po získání velmi zajímavé zakázky za první světové války se Arno Plauert rozhodl vybudovat s pomocí úvěru zcela novou továrnu. Tato továrna vznikla doslova na zelené louce a v roce 1917 se firma do novotou vonících budov v rekordně krátké době přestěhovala. Kde sídlila firma před rokem 1917 a existuje tato továrna dodnes ?
Při pátrání jsme objevili dvě fotografie, které můžete vidět na této straně. Na nich je právě hledaná firma, která se v té době jmenovala „RIKOW“, ale to byla zkratka plného názvu „Richard Koch Werke“. Jak je patrné, tak po opuštění původní firmy Arno Plauertem vrátil se Richard Koch k podnikání a opět se věnoval výrobě dřevoobráběcích strojů (v adresáři města z roku 1931 se můžeme dočíst, že firma se jmenuje „Richard Koch Holzbearbeitungs-Maschinen“). Na fotografii č. 1 vidíme firmu, jak vypadala asi tak v roce 1928 (fotografie není datována, ale rok vzniku odvozujeme od jiného snímku, u něhož jsme schopni rok určit s velkou pravděpodobností, mimochodem – je to fotografie vily Arno Plauerta a my si o ní něco povíme v některém z dalších dílů Vzpomínek). Fotografie č. 2 byla pořízena z druhého břehu Mandavy a je zhruba o dva roky mladší. Mladší určitě je, protože můžete vidět, že nízká budova v popředí byla rozšířena o několik polí (na střeše přibyly prosklené vrchlíky). Dalším indikátorem jsou větší stromy. Za zmínku stojí dřevěná lávka, kterou vidíme na druhém snímku. Ta hrála roli v našem pátrání. Na prvním snímku lávku nevidíme, takže jsou dvě možnosti: buď stál fotograf přímo na lávce nebo v té době lávka ještě neexistovala. Přikláníme se k první verzi.
Vybaveni dosavadními znalostmi vydali jsme se hledat současnou podobu firmy RIKOW, existuje-li vůbec dodnes její areál. Ulicí Dolní nábřeží jsme procházeli až na úroveň firmy ReTOS s.r.o.. Jak jsme si prohlíželi budovy firmy ELPA Kupeček s.r.o. (vidíte na fotografii č. 3), všimla si nás paní z jednoho z okolních domů. Dům před areálem firmy ELPA má č.p. 902, dům naproti firmě má č.p. 904. Velmi to svádí k domněnce, že právě vidíme budovu, kde kdysi začal život naší firmy. Paní se s námi dala do řeči a potvrdila, že nedaleko od místa, kde stojíme, skutečně vedla přes Mandavu lávka. Postavili jsme se přesně na místo, kde lávka začínala na našem břehu a vyfotili jsme budovu, jež mohla být tou, kterou hledáme. Jak vidíte, není to ono. Budova je sice situována jinak než na starých fotografiích, ale to nehraje roli, v průběhu let mohlo dojít k mnoha stavebním úpravám. Rozhodující je však okolí, a to není stejné. Je to jiná firma (i ona byla určitou dobu součástí naší firmy, ale povíme si o ní někdy příště).
Znovu jsme si pročetli adresář z roku 1931 a tam jsme našli informaci, že firma sídlila v č.p. 930. Zápis v kopii kroniky je tedy nepřesný. Patrně překlep, ale rafinovaný. Ulice se v té době jmenovala Gerbergasse (Koželužská ulička). Dům č.p. 903 stál v ulici Untere Mandaustrasse (Dolní mandavská ulice). Ulice s názvem Gerbergasse je dnes Kolínská (a jmenovala se tak i v roce 1979, kdy vznikala firemní kronika), Untere Mandaustrasse je dnes Dolní nábřeží. Správnost č.p. 930 jsme si ověřili i u jiného zdroje, a tak jsme se vypravili na Dolní nábřeží znovu, blíž k ulici Kolínská. Zde je přes Mandavu lávka dodnes, nyní však kovová. Přešli jsme přes lávku k rybníku zvanému „Kočičák“ a z druhého břehu Mandavy jsme vyfotili areál firmy RENOplastic. Ano, to je námi hledaná firma, zde naše firma sídlila až do roku 1917. Dnes má areál úplně jinou podobu, jak můžete vidět na fotografii č. 4, ale podoba okolí je jednoznačná. Sousední domy mají č.p. 929 a 931. Při podrobnější prohlídce můžeme vidět na zdi jedné z budov okenní klenbu, která přesně odpovídá klenbám ze starých fotografií. Všechno ostatní je jiné. Jednoznačně můžeme prohlásit, že naše firma vznikla a do roku 1917 fungovala v místech, kde je dnes sídlo firmy RENOplastic.
Tolik k pravěku naší firmy. Podstatně víc informací se dozvíte v připravované knize, v níž se pokusíme co nejúplněji zmapovat historii naší firmy. Již teď připravujeme další díly Vzpomínek, v nichž se podíváme do dnešního areálu TOSu, kde na začátku 20. století vznikly nedaleko zbrusu nových městských jatek dvě strojírenské firmy, o nichž už byla řeč v minulém čísle Horizontu.

LP 2002

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.