Vzpomínky 4

Máme další mezeru, nenašli jsme číslo 4 z roku 1952, takže pokračujeme číslem 5. Není to jednoduché, protože páté číslo prvního ročníku je vlastně jedna jediná stránka, opět mající podobu zkušebního výtisku. Neobsahuje ani hlavičku, ani tiráž, nenajdeme zde datum, je to určitě jen torzo. Nacházíme zde články Brusírna hlásí, Soustružna hlásí, Frézárna hlásí a Redakční kroužek hlásí, v nichž se na několika řádcích konstatuje, že v daných odděleních jsou uvědomělí pracovníci, ale jest nutno, aby byly plněny závazky. Redakční kroužek pak volá po větší spolupráci. Jak je vidno, již po čtyřech číslech nastala první krize firemních novin, scházelo se málo příspěvků.

Máme zde více místa pro zásadní článek, úvodník Náš odpovědný redaktor má slovo!, přičemž tím odpovědným redaktorem, tedy šéfredaktorem, který se za všechno zodpovídal všem těm výborům, jež noviny vydávaly, byl p. Zdeněk Strnad. Píše: Soudruzi! Naše republika patří mezi nejprůmyslovější státy světa. Budujeme tak velké a rozsáhlé stavby, jaké nebyla buržoazní vláda sta provést po desitiletí. Naše výroba je již o 2/3 větší než před válkou. Po dokončení HUKO se dostaneme na šesté místo ve světovém měřítku ve výrobě oceli. Proč toto vše píší, soudruzi? Naše stavby socialismu potřebují nejen dostat ve stanovené lhůte stroje a zařízení, ale ještě dříve. Každá hodina, o kterou je stroj dodán dříve, znamená prospěch pro všechny, naproti tomu každé zpoždění je velkou ztrátou. I my, soudruzi, v naší továrně máme určité závazky ke stavbám socialismu, máme zhotovit stroje pro Ostravsko v určitém termínu. Ale my všichni, celý náš kolektiv se musíme snažit je dokončit a odeslat ještě dříve, aby náš stát, naše lidově demokratická republika byla ještě silnější, aby zašla chuť západním imperialistům si s námi něco začít. Proto uvědomme si všichni, jak poškozuje nás všechny, kdo přijde do práce pozdě, kdo poškodí zbytečně a z nedbalosti nářadí, vyrobí zmetek, neodevzdá včas zlepšovací návrh a neuplatní jej v co nejširší míře. Milujeme mír a proto jej musíme bránit všemi silami, musíme nenávidět imperialistické zrůdy, které vraždí ženy a děti, které by chteli v atomovém a bakteriologickém šílenství zničit kulturu, civilisaci a lidstvo. Vládcové Ameriky volají: "Celý svět se musí učit anglicky!" Dvě anglická slova si již osvojily všechny národy. Můžeme je vidět napsaná na zdech v Paříži, Londýně, Teheránu, Tokiu i západním Berlíně. Jsou to slova: "Go home". Táhněte domů. Proto buďme na stráži, nedejme se nikým svést s cesty budování socialismu.

Uveřejnili jsme tento článek celý, včetně neobvyklých slovních spojení a gramatických chyb, abyste viděli, jak hektická tehdy byla doba. Obsah tohoto článku snad ani nemá cenu komentovat, názor si jistě uděláte sami. HUKO byla asi jedna z těch megalomanských staveb na severní Moravě, v té době rostly hutě v naší republice jako houby po dešti, ještě dnes se s tím musíme vyrovnávat. Ještě jedna drobná poznámka: ke konci autor píše, co všechno můžeme vidět ve světě. Vědomě lže, protože tehdy se za hranice dostali jen emigranti s nasazením vlastního života nebo pečlivě prověření soudruzi. Příště si projdeme číslo šest.

-Pláňa-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.