Vzpomínky 39 - Varnsdorf 1938

Dnes vám předkládáme další zajímavou fotografii, doufáme jen, že tiskárna zvládne tisk tak, abyste něco viděli.
Je to letecká fotografie jižní části Varnsdorfu a Dolního Podluží z roku 1938. Kdy přesně byla pořízena, to nevíme, ale podle barvy polí to muselo být někdy na přelomu jara a léta, rozhodně před sklizní. Fotografie byla pořízena z vysoko letícího letadla v rámci vojenského snímkování celé republiky. Na rubu originálu vidíme pouze datum 1938. Originál zachycuje větší plochu, my jsme použili pouze výřez, v jehož centru se nachází firemní areál, který je dnes naší firmou. Fotografie sice obsahuje detaily, ale museli jsme ji oskenovat, potom několikanásobně zvětšit a udělat požadovaný výřez. Doufejme, že i přes sníženou kvalitu obrazu něco vidíte.
Jak to tehdy vypadalo ? Už se schylovalo k osudnému září 1938, kdy se čeští příslušníci Finanční stráže museli bránit přesile nacistických fundamentalistů a tragické události vyvrcholily ozbrojeným střetnutím, do kterého musela zasáhnout i československá armáda, která tehdy po vyhlášené mobilizaci stála na obranné linii za Šébrem v okolí nám dobře známých pevností. Na fotografii však lidi nevidíme, rozeznáme silnice, oblouk železniční trati, různobarevná pole a především budovy. Ty nás zajímají nejvíce. Fotografie je orientována tak, že spodní hrana směřuje na jihovýchod. Pod horním okrajem rozeznáte křižovatku u jatek, od níž se směrem dolů táhne dnešní Říční ulice, nekončí však u vrátnice TOSu (ta tehdy samozřejmě ještě nestála), ale pokračuje k jihovýchodu a mírně se stáčí k jihu. Ve spodní části vidíte dva domy, ten jižněji položený byl v našem areálu ještě nedávno, je to ten malý domek údržby, stojící v blízkosti budovy, kde sídlí Intertos (bývalá řezárna). Říční ulice tedy procházela dnešní „maďarskou“ halou a kalírnou, dále řezárnou a již mimo dnešní areál firmy se křížila s ulicí, která stojí dodnes (za dnešní kotelnou), a dále pokračovala až do Dolního Podluží (tehdy Nieder Grunt). Říční ulice se v té době jmenovala Lausurgasse (v roce 1931 v ní bylo evidováno 18 popisných čísel), protože směřovala k říčce, která má dnes jméno Lužnička (protéká Dolním Podlužím).
Na fotografii můžete vidět městská jatka (mírně nad středem obrázku), jsou to ty velké světlé plochy (fotografie byla pořízena v ranních hodinách, kdy jsou nasvíceny východně a jihovýchodně směrované plochy střech). Pod jatkami není parkoviště, jak byste čekali, ale stály tam dva domy se zahradami a dvorky a nad ohybem dnes již neexistující části Říční ulice je odbočka do areálu firem. Není to jedna firma, ale tři firmy. Vidíte dva větší areály budov a jeden menší. Dodnes s mírnými změnami stojí, je to budova těžké mechaniky („stosedmnáctka“), kde sídlila firma Richard Raupach, dále budovy bývalé nářaďovny, haly prototypové dílny a bývalé klempírny, zde sídlila firma Robert Zinn, Engels & Co. Ale to už je jiná historie, k níž se vrátíme v některém z dalších pokračování. Víc na fotografii nevidíme, většina budov našeho areálu vznikla později, po roce 1960, kdy sloučením tří velkých strojírenských firem vznikl TOS Varnsdorf, n.p. a jeden svůj provoz umístil do areálu v Dolním Podluží. Mimo výřez je viditelný areál, kde se říkalo Edel Grunt. Dnes je tam smrduté odkaliště. Tehdy to byla údajně jedna z nejhezčích částí města, kde se o nedělích jezdilo na výlety.

LP

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.