Vzpomínky 3

Druhé číslo ročníku 1952 našich novin se mi v archivu nepodařilo nalézt. Obávám se, že se nedochovalo. Máme před sebou třetí číslo z 5. července roku 1952. Vyšlo tedy opět v sobotu, po pěti týdnech po prvním čísle. Zdá se, že záměrem "redakčního kroužku" bylo vydávat čtrnáctideník, ale asi to byl nepravidelník. Již se jedná o VŘETENO TOSU, v tiráži se dočteme, že odpovědným redaktorem je Zdeněk Strnad, že "časopis" se tiskne v ROTAPRINT-Velveta. Cena jednoho výtisku byla stanovena na 1,50 Kč. Dochovala se opět asi zkušební verze na dvou oddělených listech, titulek je opět vyveden ručně, nyní však vidíme rukopis výtvarníka.

Celou první stranu a ještě část druhé zabírá žhavý úvodník, kde se dozvíme o mobilisaci našich pracovníků "k největšímu pracovnímu úsilí k socialistickému soutěžení", přečteme si, že "Korea je Španělskem v minulé válce". Připomínám, že v té době probíhala korejská válka. Jeden odstavec ocituji doslova: "Dále musí náš časopis plně seznamovat naše pracující s methodami Sovětských stachanovců-novátorů a to v pravidelných reportážích! Náš závod neplní plán. Proč? Protože odborové organisace pracovaly málo nebo vůbec ne. Schůze ať již jakékoliv, postrádaly zajímavosti a poučení. Zato však co do počtu jich bylo a je mnoho. Pracující jsou již znechuceni tím, že na všech schůzích se jen mluví, ale náprava se nestala nikdy žádná". Jak vidíte, kritika se nosila, ale bylo to stále stejné, desítky let stále stejné. V dalších odstavcích pak autor buntuje do boje za splnění a překročení pětiletky, že tím "vybudujeme nový svět, svět míru, zdraví, štěstí a spokojenosti nových lidí, nové socialistické společnosti" atd.

Nesystematicky pak následují jednotlivé věty, které působí spíš jako výkřiky. Je tu apel na zlepšovatele a novátory, informace o tom, že "soudruzi z frézárny nevědí na kolik procent pracují, protože s. Mlejnek myslí, že je to nezajímá". Dozvíme se i to, že technická knihovna postrádá některé odborné časopisy a žádá zaměstnance, "aby je v nejkratší době vrátili knihovně k další cirkulaci". Opět si můžeme přečíst jména těch, co splnili svůj závazek, a na poslední straně i několik sportovních zpráv. Pro nedostatek místa uvedu jen část příspěvku podepsaného Pracovní kolektiv zásobovacího oddělení. Je to báseň o pracovním prostředí (poezie byla tehdy velmi ceněna), jednotlivé verše odděluji lomítkem: "Soudruzi, pospěšte rychle, / v nákupu se připravují pikle. / Zaměstnanci v oddělení se uradili, / že by svou místnost s radostí / někomu postoupili. / Všechny výhody jsou v této místnosti, / všude, všude pohodlíčka dosti. / Hned ráno, když vstoupíte do dveří, / líbezná vůně vás do nosu udeří. / Potom tanečním krokem jdete na pracoviště, / ale běda, mezerami v podlaze / spadnete do sklepeniště. / Něžně se vyšvihnete nahoru / a s radostí spěcháte ke stolu, / ale již znova ležíte na zemi, / ohlédnete se, proč a z jaké příčiny? / To nic, jen malý hřebíček, / jako na silnici patníček." A tak dál, prostě si neznámý veršotepec stěžuje na zoufalé pracovní prostředí. V dalších číslech se pak postupně dočítáme, jak se celá kauza vyvíjela.

-Pláňa-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.