Vzpomínky 2

Padesátá léta byla z dnešního pohledu velmi složitá. Moc ve státě si represí upevnila komunistická strana a vlákna této moci protkala celou zemi. Lidé měli dosud v paměti dobu nacistické okupace, osvobození a pak ještě krátkého období rozcestí, než se naše společnost na dlouhých čtyřicet let vydala směrem na východ ke světlejším zítřkům. Po roce 1948 nastalo v československém hospodářství období budování. Průmysl, a obzvlášť ten těžký, se stal tou nejmocnější zbraní, která nám měla umožnit dohnat a předehnat imperialistický a zahnívající Západ. Po vzoru velkého bratra jsme naše hospodářství budovali v takzvaných pětiletkách, všechno bylo takové jiné, úplně všechno se plánovalo, kolektiv byl nade vše. Ponořme se tedy do začátku padesátých let, do období, kdy doznívaly politické procesy, kdy probíhala násilná kolektivizace v zemědělství a kdy celý průmysl běžel na plné obrátky.

Tehdy byly naprosto běžné pracovní soboty. Poslední květnovou sobotou roku 1952 byla sobota 31. 5., den, kdy vyšlo první číslo firemních novin. Tento vzácný exemplář se dochoval na dvou nezávislých listech, na každém z nich je potištěna jedna strana. Nejedná se o výtisk, jak bychom si představovali ze současných zkušeností, je to patrně cyklostylová kopie, přičemž druhá strana má na rubu návrh hlavičky pro další výtisky. Hlavička a nadpisy jsou psány ručně, text je napsán na psacím stroji. Soudím, že je to jakási zkušební kopie. První číslo se jmenuje PŘEDVOJ TOSU s podtitulkem ZÁVODNÍ ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ TOS-VARNSDORF. Úvodník je dílem “redakčního kroužku”, jak se tehdy tým tvůrců novin nazýval. Článek se jmenuje Závodnímu časopisu na cestu a vyjímám z něj úvodní odstavec (doslovný citát): “Chceme pomoci našemu závodu, chceme informovat všechny o tom co se na závodě děje, chceme kritikou odstraňovat nedostatky a na druhé straně vyzdvihovat příklady. Z těchto důvodů přistupujeme k vydávání závodního časopisu. O jeho úroveň se však musíme přičiniti všichni. Každý z nás máme hodně co říci k denním událostem na závodě. V každém úseku našeho závodu je tolik věcí o kterých by se dalo psát. Přejeme si všichni, abychom se stali nejlepším závodem nejen v okrese, ale i v kraji.” Teď víme, že tehdejšího cíle bylo dosaženo, dnes míříme výše.

Další článek na první straně se jmenuje Příklad pro všechny a píše se v něm o Josefu Šulcovi, mladém soustružníkovi ze soustružny, který “…soustavně překračuje plnění plánu a dosahuje v průměru 240 procent…”. V krátkém článku jsou rovněž chváleni pracovníci nástrojárny, pí. Haštavová a p. Kukučka. Zde jen připomínám, že tehdy se oslovení pan, paní zásadně nepoužívalo, protože to byl hnusný buržoazní přežitek. Lidé byli soudruh nebo soudružka a velmi běžné bylo tykání. Soudruzi si tykají, protože je spojuje jedná velká věc: vybudování komunismu.

Na druhé stránce je tabulka s výsledky soutěže dílen za 13. období. Nejsem si zcela jistý, ale obdobím se patrně nazývala dekáda, tedy deset kalendářních dnů, což byl tehdy běžně používaný časový interval. Vyhrála velká montáž se 108 procenty. V soutěži úderek vyhrála úderka p. Koláře se 173 procenty a mezi jednotlivci byla nejlepší pí. Dočkalová z frézárny se 249 procenty. Za každou dílnu se hodnotil nejlepší jednotlivec, procenta znamenala výkon porovnaný s plánem. Bez komentáře. Úderkou byl nazýván zvlášť k plnění úkolů sestavený kolektiv, to nebyl slangový název pro boxerský tým.

Ještě zde najdeme vyhlášení o přijetí výzvy národního podniku Strojosvit Krnov, jež byla upravena na naše poměry a pojmenována AKCE 10. Podstatou akce bylo to, že mistři na každé dílně vybrali 10 nejméně výkonných zaměstnanců, kteří pak pracovali pod speciálním dohledem a během 10ti týdnů měli dosáhnout zvýšení výkonů minimálně o 10 procent … fakt, nelžu, takto je to napsáno. V posledním článku tohoto čísla se dočteme, že Nina Nazarovová, komsomolka a stachanovka Stalinského automobilového závodu na Urale “…se zamyslela nad příčinami poruch strojů a nad tím, jak tyto odstranit…” (upřesňuji, že se jedná o odstranění poruch, nikoli strojů) a zavázala se, že “…prodlouží životnost stroje, aniž by se stroj opravoval.” Chtěla toho dosáhnout přidělením svého stroje do socialistické péče.

Víc toho v prvním čísle již nenajdeme.

Plaňanský

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.