Vzpomínky 12

Dnes následuje číslo 5 ročníku 1953. Na titulní straně je článek "Plněním výzvy Kovosvitu do boje za Rudy prapor ministerstva těžkého strojírenství!". Obsahuje např. text: "Můžeme být spokojeni s výsledky prvního čtvrtletí 1953? Ne, nemůžeme. Jen se podívejme, jak jsme splnili náš závazek, který jsme si dali přijetím výzvy Kovosvitu!…" Nebyl splněn plán výroby, dodávky do SSSR byly splněny opožděně, plánované produktivity práce nebylo dosaženo a závazek úspory nebyl splněn. Zmetkovitost poklesla na 4,15%. Tato situace vedla autora tohoto článku k tomu, aby své spolupracovníky nabádal ke zvýšení pracovní iniciativy. Autor ve článku uvádí plán do druhého čtvrtletí a dodává: "Budeme-li plnit plán, budeme spokojeni s výsledky své práce, pocítíme to i při výplatách, budeme žít radostněji a budeme i proto radostněji pracovat. Potom jistě Rudý prapor MTS bude stále vlát nad naším závodem."
Na druhé straně tohoto čísla je několik menších článků s jednotným názvem "Náš cíl: Rudý prapor MTS". Jednotlivé články pak popisují "Brzdy na cestě vpřed", kde se uvádí, co by mohlo bránit v dosažení vytčeného cíle. Jsou to neomluvené směny (nejvyšší počet jen za první čtyři měsíce roku 1953 u jednoho pracovníka činí celkem 36 neomluvených směn), dále pak pozdní příchody (zde je u jednoho pracovníka nejvyšší počet za stejnou dobu 29 pozdních příchodů do práce, přičemž za celou továrnu bylo registrováno celkem 871 pozdních příchodů), mezi problematické patřila i zmetkovitost (zmetky mechanických dílen činily 11,5%). Kritický duch tohoto čísla pokračuje dál, má formu dotazů, společně nazvaných "Proč?". Autor se zde táže, proč byl rozfrézován drahý přípravek. Kritizuje se zde vše, co brání v plnění plánu a včasnému dokončení zadaných úkolů, kritizována je i závodní rada za nesrovnalosti při přidělování poukazů na rekreaci, kdy nebyli uspokojeni všichni oprávnění žadatelé.
Na třetí straně tohoto čísla je možné nalézt informace o novátorské směně v hřídelárně. Tyto informace jsou uvedeny jako reakce na článek zmiňovaný již v předchozím dílu Vzpomínek. Autor zde píše, že novátorská směna v hřídelárně měla úspěch a "je třeba jen, aby byla zdokonalena organisace na pracovištích, aby technici důsledněji a důkladněji práci připravovali. Potom zmizí řada stížností a bude se pracovat lépe a radostněji.". V dalším článku tohoto čísla autor popisuje, jak pracují zaměstnanci provozu 04-05 Česká Kamenice, v následujícím článku autor vysvětluje, proč jsou potřeba předpisy o ochraně života a zdraví zaměstnanců. Na této stránce je ještě článek o péči o čistotu těla. Na poslední straně tohoto čísla je článek, který obsahuje plán výstavby stadionu a článek, který popisuje, co mládež SPD TOS dělá.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.