Vzpomínky 10

Prvním výtiskem roku 1953, který se v archivu dochoval, je dvojčíslo 3-4 ze středy 15. dubna. Noviny se jmenují Vřeteno Tosu s podtitulem "Závodní časopis zaměstnanců n.p. TOS Varnsdorf". Jsou vytištěny již klasicky na novinovém papíru, prodávaly se za 3 Kč. V tiráži se dozvídáme, že odpovědným redaktorem je pí. L. Šímová a že tisknou Severočeské tiskárny, nár. pod., závod Varnsdorf. Kam se poděla první dvě čísla druhého ročníku, to skutečně nevíme. Toto dvojčíslo má osm stran a je věnováno převážně politice a práci.
Na titulní straně je veliká fotografie Antonína Zápotockého, který se v té době stal vůdcem československého státu, pod fotografií je půlpalcovým písmem vyvedený slogan "Pod praporem Lenina a Stalina, vedeni s. Zápotockým, Gottwaldovou cestou vpřed!". Na levé straně je v rámečku básnička "16leté učednice SPD TOS", která se jmenuje "Války se nebojíme, mír uhájíme" (ta básnička). Básně byly v té době velmi populární a nebylo tiskoviny, kde by se něco podobného neobjevilo. Jaké básně to byly, pochopíte z krátkého citátu: "V ten těžký, přetěžký den / kdy odešel náš drahý president / lze čísti v očích otázku: / Je život nás všech na vlásku ? // Proč ! / Čeho se bojíte ? / Snad ne nové války ! / To posloucháte / hlas Ameriky z dálky ? // Nebojte se a neztrácejte hlavu / vy rolníci, dělníci ze závodu. // Semkněme se pevněji / kolem naší Strany, / aby na nás nemohli / zrádci z druhé strany // …" (verše jsou odděleny jedním a sloky dvěma lomítky). Dále se zde dočteme, kdy se narodili a kdy zemřeli J.V.Stalin a K.Gottwald. Celá druhá strana a část třetí obsahuje obsáhlý článek p. Jaroslava Kvapila "Bilance I. čtvrtletí 1953", kde jsou hodnoceny zkušenosti s denním plánem. Konstatuje se zde, "…že se stav podstatně nezlepšil". Článek obsahuje několik konkrétních návrhů, jak situaci změnit. Uvidíme, jestli se to podařilo. Pro fajnšmekry uvádíme, že v článku se hovoří o typu stroje v mužském rodě, tedy ne "typa", ale "typ".
Třetí strana obsahuje článek s výsledky průzkumu technicko-hospodářských norem (podepsáno "Práce a mzdy") a je tu pochvala učňů, " … kteří se učí druhým rokem, skončili v tyto dny svou výuku v Základní odborné škole." Mezi pochválené patří Jiřina Chaloupková, Růžena Němcová, Jiří Dvořák, Vladimír Kos, Honza Altman, Pavel Pátek, Jan Štefurák a Jiří Šiman. Na čtvrté straně je úžasný článek "1. máj 1953" od p. Oty Krause. Pokud nám to vyjde, uveřejníme ho celý, skutečně stojí za přečtení. Uděláte si představu o tom, jaké to tehdy bylo. Článek je doplněn úryvkem básně Jířího Taufera, z níž citujeme "Láme si hlavu panstvo ze zámoří, / jak přehodit výhybku dějinám. / My na výstřel pamatujem. / Na Aurořin. / Už tehdy, v Říjnu, začal máj / i nám…". Zbytek čtvrté a celou pátou stranu zabírá článek "Uplatňujeme sovětské zkušenosti" od p. B. Rajtra. Začíná takto: "K uctění památky nesmrtelného praporečníka míru, velikého přítele naší vlasti, nezapomenutelného soudruha J. V. Stalina jsem se zavázal, že se soudruhem Trunečkou prostuduji, vyzkouším a podle našich možností uplatním na pracovištích našeho závodu methodu tzv. silového obrábění sovětského novátora V. Kolesova". Článek i celé dvojčíslo jsou rozsáhlé, proto se k nim vrátíme příště.

-Pláňa-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.