Vzpomínky 1

Velký ohlas na seriál o historii firmy a množící se dotazy, proč dále nepokračujeme v Kapitolách z historie, to vše přesvědčilo redakční radu o tom, že mezi čtenáři je o vzpomínky stále zájem. Rozhodli jsme se tedy v seriálu pokračovat, avšak trochu jinak, než jste dosud byli zvyklí. Dnešním číslem počínaje začínáme uveřejňovat řadu, kterou jsme nazvali "Vzpomínky", to abychom toto pokračování odlišili od předcházejícího seriálu. Změna je především ve zdrojích informací a v zaměření na události.
Je to již 48 (!) let, kdy poprvé vyšly firemní noviny, bylo to 31. května 1952. Původně jsme měli v úmyslu uvádět něco jako "Psalo se před padesáti lety", ale další dva roky jsme již čekat nechtěli, a tak již od příštího čísla se budete pravidelně setkávat s historií zaznamenanou ve firemních novinách. Ty vycházely pod různými názvy, nejprve jako PŘEDVOJ TOSU, poté jako VŘETENO TOSU, pak již jako Vřeteno. Probíráme se firemním archívem a hledáme dochované výtisky. Není to jednoduché a bohužel, hlavně zpočátku, mnoho čísel chybí, takže se budeme muset překlenout přes hluchá místa. Věřím však, že se mi to podaří, přestože jsem v archivu nenašel dokonce celé ročníky. Asi se ztratily při stěhování, protože podnikový archiv není výjimkou a několikrát se za dobu své existence stěhoval, možná byla období, kdy archivování firemních novin nebylo považováno za důležité.
My si však myslíme, že historie uložená v našich novinách důležitá je. Pravda, není to tak zcela objektivní záznam událostí, ty noviny dost často přímo přetékají ideologickým balastem, ale v každém dochovaném čísle se dá nalézt alespoň maličkost, kterou stojí za to oprášit a znovu zveřejnit. Pamětníci si jistě rádi přečtou o dobách, které jsou už nenávratně pryč, a naši mladí spolupracovníci se možná budou divit, co všechno se kdysi ve firmě odehrávalo a projednávalo. Dáte mi určitě všichni za pravdu, že v minulosti se dá nalézt hodně dobrého a zajímavého a že jsou věci, které platí dodnes, protože prostě platí odjakživa a platit budou, i když my tu už dávno nebudeme. Ale netoliko jen ty hezké věci, najdeme v historii i krutosti a šílenosti, najdeme to, co se nám teď zdá směšné a nesmyslné. Zavzpomínejme si každých čtrnáct dní, protože naše firma má bohatou a pestrou minulost, nejsou to jen stroje a ideologie, jsou to především lidé, byli to naši předchůdci a jsme to my, kdo dělá firmu firmou.
Někde se asi budeme překrývat s předchozí řadou o historii, ale nedá se nic dělat, historie je jen jedna, to se vždy zdá jiná jen v závislosti na výkladu, ale ona je skutečně jen jedna, a koneckonců, zdroje informací jsou omezené. Prosíme proto naše čtenáře, pokud máte ve svém archivu (nebo alespoň ve skříni nebo na půdě) výtisky, jež se v našem archivu nedochovaly, a můžete je postrádat, dejte vědět někomu z redakční rady. Pokud se těchto výtisků nebudete chtít vzdát, my si je alespoň okopírujeme. Moc nám tím pomůžete. Přehled o chybějících číslech budeme průběžně uvádět. Je možné, že všechna čísla zpracujeme i do digitální podoby a vydáme historii firemního časopisu např. na CD-ROM.
Ještě o jednom se musím zmínit. Je zřejmé, že nebudeme zveřejňovat kompletní obsahy jednotlivých čísel, jen ty nejlepší (nebo "nejlepší") údaje ocitujeme, spíš se zaměříme na výčet toho podstatného a asi si neodpustím komentáře a vysvětlivky, protože leccos z minulosti už je mimo hranice současného pohledu na svět. Rozhodně však mohu slíbit, že z hlubin dávné a mělčin nedávné minulosti se znovu objeví lidé, jejich jména a jejich činy, tak jak byly zaznamenány v novinách.
Příště začínáme v padesátých letech.

Plaňanský

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.