Kapitoly z historie 8

(vyšlo dne 19. 9. 1997 v čísle 8 ročníku 1 firemních novin HORIZONT)

Než budeme pokračovat v historii firmy od roku 1945, měli bychom alespoň něco málo vědět o výrobním programu od jejího založení do výše uvedeného roku.

Aby nás hned zpočátku nešokoval široký sortiment firmou vyráběných obráběcích strojů, musíme si uvědomit, že v době založení továrny vypadaly stroje poněkud jinak než dnes. Stroje se zcela rozdílným označením typu se od sebe lišily zcela nepatrně a dost často vůbec ne a měly pouze jiný čas výroby. Označení vyráběných strojů písmeny a čísly se volilo zcela náhodně a tak např. soustruhy se vyráběly po označením RM, AKM, AKH atd. Označení, kdy typ udával velikost stroje či některý z parametrů, bylo ojedinělé.

Důležité pro získání správného pohledu do tehdejšího výrobního programu firmy je uvědomit si jednoduchost konstrukce tehdy vyráběných strojů. Celý stroj se skládal pouze z několika málo dílců a pohon byl zprostředkován z transmisní hřídele přes stupňovou řemenici plochým řemenem. Sklápěcí předloha umožňovala zdvojnásobení otáček prac. vřetena či rychlost posuvů u malých hoblíků. Řemenice náhonu byly většinou třístupňové. Pokud stroj byl vybaven řemenicí čtyřstupňovou, byl již označován jako speciální.

Od založení podniku v roce 1903 byl výrobní program zaměřen výhradně na obráběcí stroje. Veškeré pokusy zavést i jinou výrobu většinou ztroskotaly na vysokých nákladech při rozjezdu nových výrobků. A tak se vždy všechno vracelo zpět do zaběhnutých kolejí výroby obráběcích strojů, ve které byly větší zkušenosti.

Kdybychom chtěli seřadit sortiment výroby podle toho, jak se rozvíjel, došli bychom k tomuto pořadí: soustruhy, sloupové vrtačky, shapingy, rámové pily na kov, frézky, horizontální vyvrtávačky a radiální vyvrtávačky. Nelze zapomenout, že občas byly vyrobeny speciální stroje, a to jak pro vlastní potřebu, tak i pro cizí zákazníky.

Bez nadsázky lze říci, že firma Plauert stála u kolébky výroby obráběcích strojů v Rakousku-Uhersku a podílela se na prudkém rozvoji strojní výroby hned od počátku 20. století. Např. nejstarší výkres, který se dochoval, je datován rokem 1905 a obsahuje nabídku hrotového soustruhu poměrně moderní konstrukce, přestože nese mnohé prvky z minulého století, kdy vývoj byl zaměřen spíše na detaily a na celkovou koncepci stroje a na jeho tuhost se tak nehledělo.

V roce 1912 se začaly vyrábět soustruhy s Nortonovou skříní, což byl značný pokrok v modernizaci soustruhů, přestože tyto skříně vypadaly trochu jinak než ty nynější a ozubená kola nebyla tehdy krytována.

Shapingy byly poháněny též trojstupňovou řemenicí a pohon beranu byl pomocí Whitwortovy kliky (kulisa a kámen). Frézky byly vybaveny čtyřstupňovou řemenicí přímo na vřetenu stroje.

Obráběcí stroje vyráběné firmou Plauert byly považovány za prvotřídní, a to až do doby, kdy se začalo věnovat více pozornosti nástrojům. Použitím nových nástrojů z rychlořezných ocelí byl do té doby tzv. “prvotřídní” soustruh po čtyřech týdnech zcela zničen. Tím byl dán impuls pro celkovou rekonstrukci a vylepšení všech vyráběných strojů, a to pokud možno velmi rychle.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.