Kapitoly z historie 7

(vyšlo dne 5. 9. 1997 v čísle 7 ročníku 1 firemních novin HORIZONT)

Všechny plány na rozšíření závodu "Strojírna Arno Plauert - veřejná obchodní společnost" byly, jak jsme již naznačili v předešlé kapitole, zrušeny a výstavba prostorů, které měly zajistit nárůst produkce výroby o 100%, nebyla vůbec zahájena. Veškeré zakázky, které byly přijaty v důsledku plánovaného rozšíření závodu, byly odřeknuty a objednávky výrobního zařízení pro novou halu byly stornovány. Stavba byla odložena na neurčito, plány, statické výpočty, rozpis materiálu a kalkulace na její realizaci byly archivovány až do roku 1957, aby se nakonec ztratily.

K rozšíření továrny přesto došlo zakoupením firmy Bönisch, slévárna šedé litiny a továrna na stroje. Majitelem byl Václav Bönisch, továrník ve Varnsdorfu, jak ostatně z názvu firmy jasně vyznívá. V době, kdy Dr. Ing. Plauert získal tuto továrnu, tj. 8. října 1942, se tato zabývala výrobou parních strojů pro továrny ve Šluknovském a Frýdlantském výběžku.

Snad pod vliverm rychlého spádu válečných událostí nebyla v letech 1943 a 1944 vyvinuta žádná investiční činnost a veškeré úsilí bylo zaměřeno na modernizaci výrobního programu a zlepšení organizace práce.

Po skončení 2. světové války, ještě během května, byla Okresní správní komisí ve Varnsdorfu zavedena nad podnikem národní správa, složená ze tří zaměstnanců firmy Volman Čelákovice. Tato v pořadí první národní správa však měla jepičí život, protože hned následující měsíc byla zemským národním výborem jmenována druhá národní správa, která již byla oficiálně zapsána v podpisovém rejstříku bávalého Krajského soudu v Liberci. Jednalo se o pány Bohuslava z firmy Volman Čelákovice, Rolla z Peček a Bášu z Čelákovic.

Tito pánové rozhodovali rukou společnou a nerozdílnou o veškerém dění v továrně v době bezprostředně po skončení válečného běsnění a jejich jedním z prvních rozhodnutí bylo jmenování ing. Stanislava Kuděje technickým ředitelem a současně šéfkonstruktérem podniku. Toto rozšířené vedení muselo v prvé řadě vyvinout mnoho úsilí na uvedení závodu do provozu, získání nových pracovních sil a obnovení pracovní kázně.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.