Kapitoly z historie 64

(vyšlo dne 10. 3. 2000 v čísle 5 ročníku 4 firemních novin HORIZONT)

V roce 1974 bylo hlavním vývojovým úkolem firmy vypracování konstrukční dokumentace dvou strojů třetí generace s typovým označením MC WHD 100 a MC WHF 100. Přestože kapacita vývojové konstrukce byla nedostatečná, bylo nutné většinu konstrukční práce ukončit do konce roku. Opět byl tento problém řešen přesčasovou prací a do konce roku bylo jenom v konstrukci odpracováno více než 2500 přesčasových hodin. Bylo nutno řešit i spoustu jiných potíží s dodavateli a spoluřešiteli úkolu v rámci TST. Velkokapacitní zásobník pro uvedené stroje byl řešen na VÚSTE Praha (Výzkumný ústav strojírenské technologie) a práci na vývoji výměny palet převzal VUNAR Nové Zámky (Výzkumný ústav nářadí na Slovensku).

V témže roce byla zařazena mezi vývojové úkoly úprava konstrukční dokumentace pro ověřovací sérii strojů WHQ 9 a spolupráce při výrobě prototypu ve strojírenské výrobě. Pracovalo se na studii osazení tohoto stroje tuzemskými servopohony z MEZu Brno a NC systémem z TESLY Kolín. Tyto komponenty byly vyvinuty právě pro stroje třetí generace a bylo nutno je uvést do "sériového" života.

V roce 1974 byla TOSu Varnsdorf přidělena výroba zásobníků VZ 1 a VZ 2 jako součást spolupráce s VÚSTE Praha.

Firma se potýkala také se zakázkami na odlišná vybavení a dovybavení strojů podle přání zákazníků a vlastní u nás zpracované dokumentace se připravovaly pro zpracování na počítač.

V prototypové dílně probíhala montáž prototypů MC WHD (F) 100 a dokončení bylo naplánováno na konec března 1975, a to z důvodu nutnosti dohotovení zásobníků VZ 1 a VZ 2 pro TOS Olomouc a pro TOS Kuřim (rovněž v prototypové dílně). Nakonec nebyl splněn ani březnový termín z důvodu opožděných dodávek dílců, vyráběných v mechanických dílnách podniku.

Během montážních prací, které přece jen, byť se zpožděním, byly zahájeny na MC WHD (F) 100, bylo konstatováno že práce pro naši firmu prováděné v jiných ústavech či podnicích jako spolupráce v rámci TST byly provedeny nekvalitně a byla zjištěna řada hrubých funkčních nedostatků na zařízeních pro nás vyrobených.

Ve vlastním provedení dokumentace se projevilo odtržení pracovníků těchto ústavů od praxe, neznalost výrobních problémů a v neposlední řadě naprosté ignorantství zvyklostí TOSu Varnsdorf. Potvrdilo se již po několikáté, že zadávání úkolů na zpracování výroby periferního zařízení k našim strojům je nevhodné a není pro podnik přínosem.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.