Kapitoly z historie 62

(vyšlo dne 11. 2. 2000 v čísle 3 ročníku 4 firemních novin HORIZONT)

Tyto kapitoly by se měly zabývat v prvé řadě historií firmy a následně jejím dnešním životem. Protože však nelze oddělit dění ve firmě od politického a hospodářského života, věnujeme ještě nějaké místo právě jemu.

Když celou situaci zjednodušíme, tak na jaře roku 1970 byly na všech závodech va Varnsdorfu zřízeny tzv. prověrkové komise a jedna prověrková komise městská. Tyto komise měly zhodnotit činnost organizací KSČ na závodech a prověřit každého člena KSČ jednotlivě. Předvolávaly si každého zvlášť a prověřovaným kladly různé "záludné" otázky. Hodnocení odpovědí sloužilo k rozhodnutí, zda prověřovaný zůstane členem strany, bude mu pozastaveno členství nebo bude vyloučen hned. Odpovědi na položené otázky však nebyly jediným kritériem pro následné vyhodnocení. Stejně důležité bylo chování tázaného v období "Pražského jara 1968", ve dnech vstupu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu téhož roku a jeho postoje v dalším období před spuštěním prověrek. Vedoucí strana ve státě se začala "zabetonovávat" ve svých pozicích a připravovala se k výměně stranických legitimací. Novou stranickou legitimaci mohl obdržet jen člověk, který v kritických chvílích stranu nezklamal a nezradil přátelství k Sovětskému svazu. Neméně důležitým úkolem pak bylo přijímání nových mladých členů, kteří "chápali a hájili" ideje marxismu - leninismu.

Výsledkem stranických prověrek bylo snížení členské základny KSČ a obrovské kádrové změny v podniku. Hospodářští pracovníci, kterým bylo zrušeno či pozastaveno členství v KSČ, museli opustit své posty a místo nich byli povoláni většinou "prověření". V konečném důsledku KSČ poškodila chod firmy, protože nově příchozí hospodářští pracovníci ani při nejlepší vůli nemohli bez předchozích zkušeností dobře vykonávat své funkce. Podřízení těchto pracovníků, často znechucení pohybem "škatulat", neměli zase zájem o pomoc, kterou by eventuálně málo schopným vedoucím pracovníkům uměli poskytnout. Otázkou pak zůstává, zda měl nový, rychle "vykvašený" šéf o takovou pomoc vůbec zájem.

Nad pohybem kádrů ve firmě ostřížím zrakem hlídkoval nově ustanovený náměstek ředitele pro personální práci. Jeho "kvality" zvyšovaly vlastnosti jako nedůvěra k lidem, podezíravost, falešné jednání apod.

Takže abychom provedli bilanci. Otěže řízení firmy v té době netřímal jen podnikový ředitel, ale hlavně "kádrovák", placení předsedové ROH a ČSM a za konce provázků tahal placený předseda KSČ s příznačnou přezdívkou "Stalin". Dnes je těžko pochopitelné, kolik si firma mohla dovolit placených funkcionářů a zaměstnanců, kteří měli sice zařazení na pracovištích, ale ve skutečnosti vykonávali práci pro organizace, ať už KSČ, ROH, Lidové milice, ČSM a možná ještě další.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.