Kapitoly z historie 60

(vyšlo dne 14. 1. 2000 v čísle 1 ročníku 4 firemních novin HORIZONT)

Ve vývojové konstrukci se začátkem roku 1973 pokračuje na konstrukčním zpracování nového typu stroje WFN 80. Práce pokračují do března a jsou asi z 80 procent hotovy. V měsíci březnu jsou direktivně zastaveny a vybraná skupina konstruktérů zahajuje práci na vývoji dvou strojů 3. generace MC WHD 100 a MC WHF 100. Je to období velmi složité, protože na úkoly, které jsou na konstrukci kladeny, je nedostatek pracovníků. Konstruktéři odpracovali od měsíce dubna do prosince 4117,5 přesčasových hodin.

Dalším těžkým úkolem byla úprava dokumentace pro ověřovací sérii WHQ 9. Prototyp byl vystavován na MSV v Brně v roce 1972 a získal zlatou medaili. Přesto se při zkouškách objevila celá řada problémů. Jedním z nich je i otázka nástrojů pro tento stroj, což je předmětem jednání komise v rámci RVHP. Ovšem úkolem ryze konstrukčním byla rekonstrukce zásobníku nástrojů. Původní úvahou byla zcela nová konstrukce zásobníku včetně výměny nástrojů, ale vzhledem k omezeným časovým možnostem se provedla pouze úprava stávajícího zařízení (nové odlitky, pohony, elektroschemata atd.).

Ve stejném roce byly montovány prototypy WHN 9B a WH 13.6, které byly vystaveny na MSV 1973 v Brně. Prototyp WHN 9B obdržel diplom generálního ředitele Strojimportu k jubilejnímu 15. veletrhu v Brně. Na montáži se podílí jak prototypová dílna, tak i strojírenský provoz. Pro WHN 9B se montuje v prototypové dílně vřeteník. U stroje WH 13.6 je situace obdobná. Stroj se celý montuje na nové hale pracovníky strojírenského provozu, pouze na montáž hoblovkového stolu je vyčleněn pracovník prototypové dílny. Stroj je dokončen včas a po drobných úpravách v hydraulickém obvodu stolu odzkoušen. Výsledky zkoušek jsou řádově o polovinu lepší než u strojů s otočným stolem (trhavý posuv souřadnice X). Přídavné otočné stoly ISP 11 (2 kusy) jsou montovány v prototypové dílně. Zde již nebyly výsledky tak dobré; u nastavení stolu na 4 x 90° nebyla dosažena předpokládaná přesnost, a proto byly stoly po ukončení veletrhu v prototypové dílně upravovány (rekonstrukce).

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.