Kapitoly z historie 6

(vyšlo dne 22. 8. 1997 v čísle 6 ročníku 1 firemních novin HORIZONT)

V roce 1940 v továrně Strojírna Arno Plauert panoval v investiční činnosti čilý ruch. Byly vykoupeny domy na nynějším Dolním nábřeží, které sousedily s parcelami továrny a byly zakoupeny rezervní stavební parcely. Mnoho peněz bylo vloženo do strojního parku, vybavení dílen a kanceláří, dopravních prostředků a zdravotního i sociálního zařízení. Koncem roku se celková finanční suma vložená do investiční činnosti a na zlepšení vybavení továrny vyhoupla na více než 3,5 mil. tehdejších korun českých a v následujícím roce 1941 dokonce na téměř 6,2 mil. korun a to jen ve financích, za které byly pořízeny nové stroje.

Tyto obrovské investice byly vyvolány a podporovány tehdy stále platnou vyhláškou pro tzv. Sudety, o které jsme se zmiňovali v předchozí kapitole a podle které bylo možno veškeré investice odepisovat v prvním roce o celých 100%. Ve vývoji podniku se v této době i v době následující zcela zřetelně zrcadlil průběh druhé světové války - počáteční výhry a pozdější prohry fašistického Německa na válečných frontách tehdejší Evropy a Sovětského svazu.

Na základě neustále rostoucích požadavků na obráběcí stroje, jejichž požadovaný počet nebylo možno vyrobit ve stávajících prostorech, vznikl velkolepý plán na rozšíření Strojírny Arno Plauert do té míry, aby bylo možno zvýšit výrobu obráběcích strojů, které továrna produkovala, o celých 100 procent.

Po zbourání starých domů na Dolním nábřeží se měla na volné ploše postavit nová výrobní hala o ploše 6000 m2, v jejímž čele měla stát budova s jídelnou, společenskými místnostmi a velkým sálem. Na stávající administrativní budově v nynější Žitavské ulici mělo být přistavěno další podlaží. Plány byly předloženy k posouzení příslušnému odboru pro organický vývoj závodů se sídlem v Berlíně. Tento úřad navrhl výrobní plochu nové haly zvýšit ze 6000 m2 na 8 - 8,5 tis. m2 a místo zvýšení administrativní budovy o 1 patro navrhl její celkové rozšíření.

Pro zvýšení výroby bylo samozřejmě zapotřebí o 150 pracovních sil více a tyto bylo plánováno získat přes pracovní úřady v rámci pracovní povinnosti a mezi válečnými zajatci.

Zplnomocněnec pro výrobu obráběcích strojů v Berlíně zařadil plánovanou stavbu do svého plánu, ale ve druhé polovině roku 1942 svůj příslib zrušil na základě omezení stavební činnosti v říši i na přidružených územích. Tím se začalo potvrzovat, že je vždycky všechno jinak a že pro válečná léta to platí dvojnásob. Jaký byl konec těchto plánů se dozvíte příště.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.