Kapitoly z historie 59

(vyšlo dne 17. 12. 1999 v čísle 22 ročníku 3 firemních novin HORIZONT)

Koncem roku 1968, mezi vánočními svátky, se přestěhovala do nové maďarské haly střediska 110 a 111 - všeobecná mechanika, která dosud sídlila v objektu podnikového ředitelství. Přestože samotná hala byla pěkná, zaměstnanci si stěžovali na mnoho nedostatků. Šatny a umývárny byly kapacitně nevyhovující, pitná voda byla téměř nepitná, v kancelářích chyběly telefony a doprava zaměstnanců z města sem do areálu Dolní Podluží vázla. Nakonec se však všechno vyřešilo k všeobecné spokojenosti.

Rok 1969 lze nazvat rokem zahájení normalizačního období v naší republice. Vedoucí úlohu ve státě si ponechala samozřejmě KSČ, která si dala za úkol vybudování socialismu s lidskou tváří a prosazení zásad zdravé socialistické společnosti.

Pro naši firmu byla důležitá událost převzetí prodeje vodorovných vyvrtávaček pro kanadské teritorium prodejní organizací Omnitrade Machinery, která v té době byla jednou z 18 společností, které zastupovaly Strojimport v prodeji obráběcích strojů na americkém kontinentu. Síť dealerů jmenované firmy byla rozprostřena ve všech 11 provinciích Kanady od pobřeží k pobřeží. Prostřednictvím těchto dealerů se dařilo prodat našemu podniku ročně kolem 10 vodorovných vyvrtávaček různých typů.

Dobře si náš podnik vedl i na anglickém trhu. V Londýně byla v dubnu roku 1969 otevřena předváděcí síň, ve které mohli zájemci o koupi našich strojů vidět tyto v pracovním nasazení. O naše stroje byl velký zájem a i v odborném technickém tisku jim bylo věnováno velké místo.

V červnu roku 1969 byl náš stroj WH 80 vystavován v Polsku na veletrhu průmyslového zboží v Poznani. Bylo zde uzavřeno mnoho obchodních případů se zákazníky z NDR, NSR, ale i z dalších zemí.

Už od začátku srpna s blížícím se prvním výročím vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území, se hromadily obavy o případné "nežádoucí" reakce naší společnosti na tuto událost.

Občané byli vyzýváni k pořádku vedoucímu ke konsolidaci hospodářské, politické a společenské situace. KSČ byla přesvědčena, že naprostá většina našich obyvatel se distancuje od výzev k nepokojům, které vedly k vytváření krizových situací. Celá řada pracovníků našeho podniku oslavila toto výročí uzavíráním osobních závazků k plnění plánu podniku a tím k podpoře politiky "naší" strany.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.