Kapitoly z historie 58

(vyšlo dne 12. 11. 1999 v čísle 21 ročníku 3 firemních novin HORIZONT)

Koncem roku 1971 bylo započato s konstrukcí nového stroje s pracovním označením W 7, který se měl stát náhradou starších jednoduchých strojů. Byla vypracována studie, projekt a částečně bylo zahájeno konstruování.

Pracovníci prototypové dílny zahájili v prostorách nové maďarské haly montáž vodorovné vyvrtávačky WHN 13.8, což bylo "dlouhé" provedení stroje. Původní záměr výroby prototypu WHN 13.6 (s hoblovkovým stolem) se neuskutečnil a realizace prototypu tohoto stroje byla odložena na neurčito.

V roce 1972 bylo zahájeno konstrukční zpracování návrhů nové řady strojů WFN 63/80/100. První na řadu přišla vodorovná vyvrtávačka WHN 80, na kterou byly v rychlosti vypracovány detailní výkresy a stroj byl připravován do výroby.

Permanentně probíhala modernizace starších vyráběných typů. Zvláštní péče byla věnována stroji WHN 9A, na kterém byl zcela překonstruován vřeteník; stupňová regulace otáček vřetena byla nahrazena regulací plynulou. Bylo vylepšeno zpevňování všech skupin stroje, vodicí plochy byly obloženy kalenými lištami vyráběnými ve firmě a provedena byla celá řada dalších vylepšení. Stroj dostal nové označení WHN 9B.

Na podzim roku 1972 byl postaven druhý stroj WHN 13.8, na kterém byla odzkoušena nová lícní deska LDN 130, vybavená automatickým odměřováním posuvu šoupátka. Zkoušky této LD právě z důvodu složitosti odměřování se protáhly až do roku 1973.

Na montáži probíhaly též zkoušky obložení vodicích ploch pohyblivých skupin strojů hmotou Elexon, což slibovalo snížení pracnosti těžkých dílců a hlavně zlepšení kluzných vlastností vodicích ploch.

V roce 1973 byly zkonstruovány přídavné otočné stoly ISP 112 a ISP 140, určené pro stroje s hoblovkovými stoly, a bylo započato s jejich výrobou. Během roku bylo uskutečněno několik jednání na vysoké úrovni (TST) o jednotné koncepci strojů třetí generace. V závěru roku skutečně dochází k realizaci dohod, které vzešly z uvedených jednání a skupina konstruktérů z jednotlivých podniků TST (včetně našeho) zahájila v TOSu Kuřim práci na návrzích nové řady strojů nejmodernější koncepce pod označením MC WHN 100 a MC WHF 100. K těmto strojům se ještě v některé z příštích kapitol vrátíme.

Na závěr bychom si mohli připomenout, že stroj WHN 9, který byl vybaven automatickou výměnou nástrojů PZ AVN a vystavován na MSVB 1972 pod označením WHQ 9, získal pro firmu zlatou medaili. Bylo to dobré ocenění práce všech pracovníků firmy a potvrzení správnosti směru ve vývoji vodorovných vyvrtávaček v našem podniku.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.