Kapitoly z historie 57

(vyšlo dne 1. 11. 1999 v čísle 20 ročníku 3 firemních novin HORIZONT)

V minulé kapitole jsem slíbil, že v této dnešní se budu věnovat pouze pracovním výsledkům firmy na poli technickém.

Po smrti hlavního konstruktéra pana Ing. K. Bartoše nastupuje do této funkce Ing. V. Spurný. Za jeho působení bylo dosaženo, podobně jako za jeho předchůdců, dalších dobrých výsledků ve vývoji nových strojů. Bylo to dáno i tím, že v té době (rok 1968 a další) pracoval v konstrukcích i technologiích ustálený kádr pracovníků při minimální fluktuaci.

V roce 1970 byl dokončen a na MSVB vystavován prototyp WHN 11, který byl prakticky zmenšeninou úspěšného stroje WHN 13. Nesklízel však takové úspěchy jako jeho předchůdce, a to z důvodu vysoké ceny vzhledem ke svým parametrům.

K "živým" typům strojů byla zkonstruována a vyrobena řada zvláštního příslušenství, které značně zvyšovalo užitnou hodnotu vyráběných strojů a jejich prodejnost.

Koncem roku 1970 byla dokončována dokumentace pro výrobu stroje WHQ 9 vybaveného automatickou výměnou nástrojů. Mnoho konstrukčních a technologických kapacit trvale spotřebovávaly práce na úpravách a připojení řídicích systémů i indikací domácích, ale hlavně zahraničních výrobců (Sinumerik, AEG, SAAB, OTE, TESLA a další). V té době byl prakticky každý stroj vybavován systémem podle přání zákazníka.

Za rok 1970 bylo získáno Osvědčení Rady výtvarné kultury výroby CID na horizontální vyvrtávačky WHN 13, WHN 11 a stroj WHN 11 získává na MSVB další zlatou medaili do sbírky podniku.

Začátkem roku 1971 je Ing. Spurný jmenován technickým náměstkem ředitele podniku a na jeho místo nastoupil Ing. R. Třešňák.

Na jaře roku 1971 byla v prototypové dílně zahájena montáž dvou kusů shora uvedených prototypů strojů WHQ 9. Montáž však byla na určitý čas zastavena z důvodu nekvalitních servopohonů domácí výroby. Zahájena mohla být až po dodávce servopohonů Siemens a realizaci uzpůsobení stroje těmto pohonům.

V té době probíhají zkoušky stroje WHN 11 a úprava prototypů podle připomínek potencionálních zákazníků. Na provoze 01 je montována ověřovací série strojů WHN 13 a následně série 01. Současně s náběhem této série byla vydána dokumentace na prototypy WHN 13.6 a WHN 13.8, což bylo provedení s hoblovkovým stolem a provedení s parametrem pojezdu stolu 3500 mm.

Příště ještě v tomto segmentu z historie TOSu půjdeme o něco dále a pak se vrátíme na stránky hospodářského a politického dění tam, kde jsme přestali v minulém článku (tj. do roku 1969 a dále).

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.