Kapitoly z historie 56

(vyšlo dne 15. 10. 1999 v čísle 19 ročníku 3 firemních novin HORIZONT)

Z důvodu napjaté vnitrostátní situace i z důvodu napjatých vztahů mezi státy Varšavské smlouvy a naším státem následkem tragických událostí posledních srpnových dnů roku 1968, byl též posunut strojírenský veletrh v Brně - respektive jeho zahájení o jeden týden později. Pracovníci TOS Varnsdorf přes počáteční váhání se rozhodli na jmenovaném veletrhu vystavovat, a to hlavně proto, aby nebyla mezinárodní prestiž veletrhu poškozena. Tento v podstatě jubilejní desátý veletrh obeslala firma exponáty - stroji W 9.10 s číslicovou indikací polohy typu ANI-TESLA a WH 13 s úplným číslicovým řízením pravoúhlého cyklu - IFS3 Tesla. Na druhém místě jmenovaný stroj byl poslední novinkou TOS Varnsdorf a doslova chloubou varnsdorfských kováků.

Koncem srpna 1968 navštívili TOS Varnsdorf zástupci sdružení francouzských strojírenských podniků vyrábějících obráběcí stroje za účelem založení obchodní organizace STIM FRANCE, jejímž členem jsme se jako firma měli stát. Jednání byla úspěšná a naše stroje takto měly obstát v silné zahraniční konkurenci a hlavně proniknout hlouběji na francouzský trh.

Podzim roku 1968 byl pro celý stát, stejně jako začátek roku 1969, velmi nepříjemným obdobím. Podle mediálních zpráv, celý národ se "ještě pevněji" semknul kolem KSČ a očekával jakýsi zázrak. Rokem 1969 však začalo dlouhé dvacetileté období tvrdé normalizace a KSČ znovu nezklamala. Sovětský svaz se pomalu a jistě stal opět naším vzorem a vedoucí úlohu ve společnosti si KSČ podržela. Ostatně, jak jinak?

Našemu podniku se samozřejmě vlivy oné doby nevyhnuly. Ve firmě, stejně jako ve všech, byly zahájeny politické prověrky, a to jak členů strany, tak i nestraníků. Mnoho členů strany prověrkami neprošlo a muselo se s členstvím v KSČ rozloučit, což mělo i podstatný vliv na pracovní zařazení ve firmě. Někteří pracovníci nesli vyloučení z řad členů strany těžce. Paradoxem bylo, že u celé řady z nich se jednalo vlastně o poctivé a pracovité lidi, ale na druhé straně bylo i mnoho členů, u kterých by nebyl důvod pro vyloučení těžké najít, ve straně však zůstali a v následujících letech potom coby majitelé červené knížky svoje členství ve straně často zneužívali ke svým výhodám.

Jedna kladná zajímavost tehdejšího nešťastného roku: Počínaje dnem 5. října 1968 byly všechny soboty vyhlášené jako volné a pracovní doba pro ranní směnu byla stanovena od 6:00 do 14:30 hod.

Nepříjemnými událostmi na přelomu let 1968-69 jsme všichni v té době museli projít, a pro většinu čtenářů se jednalo možná o téma naprosto nudné, ale zcela vynechat tuto dobu by vhodné nebylo. Příště bych se chtěl věnovat věcem více technickým a myslím si, že i zajímavějším.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.