Kapitoly z historie 55

(vyšlo dne 1. 10. 1999 v čísle 18 ročníku 3 firemních novin HORIZONT)

V polovině roku 1968 nikdo netušil, že události po letních prázdninách budou psát dějiny našeho státu následujících 21 let. 21. srpna 1968 vstoupila na naše území vojska Varšavské smlouvy v čele se Sovětskou armádou, aby paralyzovaly dění na naší politické scéně neboli tzv. pražské jaro. Přestože se jedná o dění mimo firmu, nebude od věci alespoň v krátkosti se o této historické události zmínit, protože ať více či méně tato vliv na dění ve firmě měla.

Tak tedy po vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území zachvátilo národ zděšení, pocit strachu a nejistoty. Zarytí členové KSČ byli spokojeni a v nastalé situaci se cítili dobře a snažili se vytlouct z potíží politický kapitál. Mnoha lidem se podařilo ve své kariéře poskočit o několik příček a získat výhodné pracovní místo díky svému přitakávání směrem vzhůru. Převážná část národa však zaujala k okupaci našeho státu cizími vojsky zcela zamítavé stanovisko, a tak směrem k vládě, k prezidentu republiky a k ostatním vrcholným orgánům republiky proudily spousty rezolucí, výzev a dopisů, které se zcela shodovaly svým obsahem. Lidé této země, pracovníci ze závodů, škol a státních orgánů v nich odsuzovali akt vojsk Varšavské smlouvy a slibovali věrnost prezidentu republiky, tehdejší legálně zvolené vládě a novému ÚV KSČ v čele s A. Dubčekem.

V mnoha městech vyšlo ilegálně velké množství letáků nabádajících národ k jednotě a semknutosti kolem tehdejší KSČ. Periodika byla plná článků odsuzujících hanebný čin cizích vojsk.

Varnsdorfský Hlas severu vycházel od 21. srpna 1968 až do 30.8.1968 denně a byl plný článků a reportáží z aktuálních událostí z našeho města i z celé republiky v souvislosti se vstupem cizích vojsk do ČSSR. K podpoře zastupitelských orgánů státu, prezidenta republiky a politických stran našeho státu proběhly ve všech podnicích našeho města hodinové manifestační stávky.

I když se to s odstupem času nezdá, ale byla to doba velmi těžká a ve svých důsledcích rozdělila národ na několik skupin. Jen odpadla počáteční euforie, již z davu vyčnívali lidé, kteří byli odhodláni vytěžit z tvrdé normalizace prospěch pro sebe, a těchto lidí nebylo vůbec málo. Velká část lidí ztichla ve strachu o budoucnost, další se nechala v klídku unášet, a ti nejradikálnější emigrovali. Stát tak opět, stejně jako v roce 1948, přišel o mnoho umělců a odborníků ze všech oblastí hospodářství. Příště si připomeneme jaký vliv popsané události měly na dění v naší firmě.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.