Kapitoly z historie 54

(vyšlo dne 17. 9. 1999 v čísle 17 ročníku 3 firemních novin HORIZONT)

Přestože to již víme z dřívějších článků, chci připomenout, že dne 2. dubna roku 1968 zemřel ve věku pětapadesáti let ing. Karel Bartoš.

Pracoval dlouhá léta jako hlavní konstruktér n.p. TOS a významnou měrou se podílel během svého života na pozitivním vývoji naší firmy. Svými znalostmi a autoritou silně ovlivňoval hlavně rychlost a směr výstavby výrobních hal v katastru Dolní Podluží a byl spolutvůrcem konstrukce WHN 9A, naší nejúspěšnější horizontální vyvrtávačky té doby, rovněž i stroje W 9, na jehož zrodu se velkou měrou podílel.

Jeho práci se dostalo velkého uznání v celém světě a firma v něm ztratila bez nadsázky jednoho ze svých nejlepších odborníků. Právě proto si zaslouží vzpomínku i v našich kapitolách z historie.

Současně s nezbytnou oslavou 1. máje roku 1968 bylo tehdy vzpomenuto prvního výročí vydávání městského týdeníku Hlas severu - společných novin tří velkých varnsdorfských podniků a MěNV. Úroveň jmenovaných novin, stejně tak jako oslava 1. máje, byla hodnocena velmi dobře. Sice se určité nedostatky našly, ale nebyly nijak zásadní, a tak Hlas severu s úspěchem vycházel ve 4200 výtiscích týdně, což pro město Varnsdorf, které v té době mělo cca 16000 obyvatel, nebylo nikterak málo.

Na přelomu měsíců dubna a května 1968 přijeli do našeho podniku zástupci anglické firmy FERRANTI a západoněmecké AEG. Vznikla spolupráce mezi pracovníky uvedených firem a našeho podniku na přípravách dvou strojů WHN 9A pro výstavy v Londýně a ve Frankfurtu n.M.

Obě výstavy se uskutečnily následně v červenci, a stroje byly vybaveny řídicími systémy uvedených firem. Byly to vlastně první krůčky ve spolupráci naší firmy se zahraničními dodavateli řídicích systémů, když do té doby se na našich strojích používalo stále ještě méně kvalitní odměřování od československých. podniků.

A teď něco z druhé stránky činnosti tehdejšího podniku TOS. Firma zakoupila deset chat zn. Hanka z fondu kulturních a sociálních potřeb podniku pro svoje rekreační středisko ve Starých Splavech. Náklady na rozšíření tohoto rekreačního místa se vyšplhaly na 100 tisíc Kč, protože jedna chata stála v té době včetně montáže "hroznou" částku 8.100,- Kč, za kterou by se dnes pořídilo s bídou zábradlí kolem malé terasy, kterou každá chata měla.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.