Kapitoly z historie 52

(vyšlo dne 30. 7. 1999 v čísle 15 ročníku 3 firemních novin HORIZONT)

Do roku 1967 vstupoval TOS Varnsdorf s čistým štítem. Za rok 1966 splnil kromě sortimentu všechny ukazatele státního plánu, a to včetně provozu Česká Kamenice.

Předsevzetí pro rok 1967 znělo - stejným nebo lepším způsobem se vyrovnat i s úkoly plánu tohoto roku, zvláště proto, že celá republika se připravovala důstojným způsobem oslavit 50. výročí Velké říjnové revoluce a Varnsdorf navíc 20. výročí varnsdorfské stávky.

Pro rekapitulaci: V lednu roku 1967 firma TOS Varnsdorf vyráběla sériově pět typů vodorovných vyvrtávaček. Byly to H 63A, W 100, HP 100, WH 63 a WH 80. Byla dohotovena ověřovací série WH 80P a ověřovací série W 9. Dokončen byl prototyp W 10 (pozdější WHN 9A) a začala práce na strojích WHN 13 a WHN 11.

Událostí roku 1967 se ve Varnsdorfu stala návštěva prvního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta republiky Antonína Novotného. Došlo k ní dne 3.března při příležitostí 20.výročí varnsdorfské stávky. Událost to byla veliká a varnsdorfské náměstí bylo občany města zcela zaplněno.

Rok 1967 lze označit rokem, kdy se zrychlovalo oslabování vedoucí úlohy komunistické strany ve státě a ztráta stoprocentního vlivu na politické a hospodářské dění v republice. Občany nebavilo neustále poslouchat stejná hesla, číst politické nesmysly a povinně se zúčastňovat oslav různých výročí událostí z dějin naší republiky či Sovětského svazu.

Naopak lidé očekávali změnu v řízení státu v naději, že právě změna přinese do života obyvatel něco pozitivnějšího. To jenom maličko před blížícím se PRAŽSKÝM JAREM, chcete-li před blížícím se rokem 1968.

Začátkem roku 1968 nastalo veliké stěhování mechanických dílen uvnitř podniku. Do nové maďarské haly (předaná k užívání v lednu) byly z  provozu na Žitavské ulici přestěhovány všeobecná mechanika, hřídelárna a do nynějšího meziskladu ozubárna.

Z bývalého ředitelství, z budovy, kde nyní sídlí firma ABX, byla do maďarské haly přemístěna výroba a montáž zvláštního příslušenství. Na provoze 01 tím vzniklo mnoho volného prostoru. Nadále zde zůstávala těžká mechanika, prototypová dílna, důstojný prostor na galerce získala strojní a elektroúdržba a elektrodílna prototypové dílny.

Jak to vypadalo i na dalších provozech, si připomeneme až příště.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.