Kapitoly z historie 51

(vyšlo dne 16. 7. 1999 v čísle 14 ročníku 3 firemních novin HORIZONT)

Opustíme nyní stránky historie firmy na poli konstrukčního vývoje výrobků, jejich úspěšnosti a ocenění na domácím a světovém trhu i výstavách, a vrátíme se k běžnému životu podniku, a to do počátku roku 1966. Ředitelem podniku byl tehdy průběžně pan K. Krajíc a za doby jeho vedení se pokračovalo ve výstavbě a rozšiřování firmy v areálu katastru v Dolním Podluží.V plném provozu již byla tzv. nová hala, kalírna, kotelna, trafostanice a dokonce i vrátnice. Proběhlo jednání s maďarskou stavební firmou o výstavbě první tzv. "maďarské" haly. V současnosti je zde umístěna hřídelárna, montáž pracovních plošin ke strojům, sklad náhradních dílů a na galerce jsou kanceláře některých oddělení.

Aby výstavba proběhla pokud možno podle připravených plánů v plánovaném čase, byla pro potřeby ubytování maďarských pracovníků zakoupena budova v osadě Lesné. Nyní je v této budově restaurace (první dům na pravé straně za parkovištěm při vjezdu do Lesné od křižovatky Mýto). Pracovníci byli denně na staveniště a zpět dováženi podnikovým autobusem.

Při pohledu na stavbu se zdálo, že pracovní tempo není zrovna vysilující, ale po nějakém čase mohly české stavební firmy výsledky snažení maďarským pracovníkům jen závidět. Vše probíhalo podle harmonogramů a kvalita práce byla na vysoké úrovni. Maďarská hala byla předána podniku do užívání během ledna 1968 a zpočátku byla zabydlena všeobecnou mechanikou a hřídelárnou. Později se naplnění haly měnilo podle potřeby až do dnešního stavu. Zřejmě na základě konečného vzhledu haly byla Strojimportem objednána u stejné maďarské firmy výstavba vysoké haly pro účely skladování strojů, které byly určeny k prodeji přes Strojimport. I tato hala byla úspěšně dokončena a předána uživateli bez vážnějších nedostatků. Tato hala dnes slouží montáži strojů WHN 13 a expedici hotových strojů.

Na závěr jedna ze stálic nejen roku 1966. Provoz horizontek firmy TOS uzavřel začátkem roku 1966 čtvrtletní hodnotný závazek k příležitosti XIII. sjezdu KSČ. Závazek byl směrován ke splnění výroby zboží na 100,2%, a hlavně k snížení zmetkovitosti o 1%.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.