Kapitoly z historie 5

(vyšlo dne 25. 7. 1997 v čísle 5 ročníku 1 firemních novin HORIZONT)

Dne 4. srpna 1937 ve věku 61 let náhle zemřel zakladatel firmy Arno Plauert a podle jeho poslední vůle se novými majiteli stali jeho synové Johannes a Max zápisem v obchodním rejstříku v České Lípě dne 25. července 1938. Pro úplnost informací nutno dodat, že syn Johannes Arno Plauert užíval titul Dipl.ing. (od června roku 1942 Dr.ing.), zatímco druhý syn Max byl bez titulu.

Pan Arno Plauert ml., který měl právo firmu zastupovat samostatně, změnil název podniku Arno Plauert, továrna na stroje, na Strojírna Arno Plauert, veřejná obchodní společnost. Továrna pracovala bez přestávky a to výhradně ve výrobě obráběcích strojů. Počet zaměstnanců firmy narostl na číslo 570 a objem výroby v roce 1937 oproti předcházejícímu byl vyšší o celých 71%.

V roce 1938 byla zahájena stavba montážní haly o dvou polích se samostatnými jeřábovými drahami a byla dokončena po osmi měsících od zahájení stavby. Tato hala byla zastavěna mezi stávající stavby na nynější Žitavské ulici velmi citlivě. Spojila několik hal do jednoho celku a architektonicky zapadla mezi stávající objekty tak dobře, že nebyl téměř znát rozdíl 21 let ve stáří napojených staveb.

Investiční činnost v roce 1939 nebyla ukončena dostavbou nové montážní haly, nýbrž pokračovala i na jiných úsecích. Byl zakoupen dům č. 1066, v němž byla zřízena vrátnice, byt vrátného, nové šatny, umývárny a nová kotelna pro vytápění provozů. Byla vybudována nová kalírna pro kalení a cementování v systému Durferit a v jejím sousedství nová trafostanice. Byla vystavěna dvě nová schodiště, mechanické dílny přestěhovány na galerie stávající haly a zřízena brusírna nástrojů v prvním patře severní příčné haly. Celkové náklady na realizované investice v roce 1939 se vyšplhaly na částku 5,85 mil. Kč. Do těchto investic byl zahrnut i vybudovaný moderní protiletecký kryt.

Podle oběžníku z února 1939 platného pro tzv. Sudety byly investice odepsány v prvním roce pořízení o 100% kromě nové haly, která mohla být odepsána pouze o 20 procent.

V roce 1939 byla zcela zastavena výroba sklíčidel a příslušná technická dokumentace s příslušným strojním zařízením, nástroji a měřidly byla odprodána varnsdorfské firmě Rohm za celkovou částku 374 tisíc Kč.

Jak vidět, přestože 2. světová válka byla takřka "druhý den", investice do podniku se nezastavily a pokračovaly prakticky stejnou intenzitou i v prvním válečném roce 1940 a o tom si budeme moci přečíst až příště.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.