Kapitoly z historie 49

(vyšlo dne 18. 6. 1999 v čísle 12 ročníku 3 firemních novin HORIZONT)

Aby jednotlivé kapitoly na sebe navazovaly, chtěl bych toto a příští pokračování věnovat technickému rozvoji v podniku a teprve v dalších se vrátit ke každodennímu dění od roku 1966. V minulém článku jsem skončil u vývoje podnikem vyráběných typů strojů u stroje W 100, který se stal na dlouhou dobu nosným programem firmy.

V polovině roku 1964 bylo nadřízenými orgány podniku rozhodnuto, že do TOSu Varnsdorf bude převedena výroba horizontální vyvrtávačky H 80 A z TOSu Kuřim. Pro náš podnik bylo toto rozhodnutí velmi nešťastné, protože prodejní cena uvedeného typu stroje byla velmi nízká. V září 1964 byla z TOSu Kuřim převzata výkresová dokumentace a vedení podniku stálo před rozhodnutím, zda vyrábět cenově neúnosnou H 80 A, anebo tento stroj rekonstruovat, a tím si vytvořit předpoklad pro zvýšení jeho prodejní ceny. V prosinci 1964 byly stanoveny nové parametry, do kterých se měl stroj překonstruovat a horizontka dostala nové prozatímní označení W 8.00. Uvažovalo se o zvýšení průměru vřetena z 80 na 90 mm, rozšíření lože, zvýšení výkonu hlavního motoru z 5,5 kW na 7,5 kW. Jen vřeteník měl být rozměrově i kinematicky zachován. Všechny tyto úvahy však padly na neúrodnou půdu a probíhaly ve zcela nevhodné době. Byla to doba, kdy se přešlapovalo na místě a nebyla vypracována žádná koncepce rozvoje výroby nových typů. Toto se však mělo brzy od základu změnit.

Začátkem roku 1965 nastupuje do funkce hlavního konstruktéra Ing. Karel Bartoš. V pořadí sedmý hlavní konstruktér. Do funkce nastupuje s ohromným elánem a s jasnou koncepcí vývoje nových strojů. Jeho plány se technický rozvoj podniku řídil ještě do nedávné doby. V první fázi vývoje byla konstruována řada horizontálních vyvrtávaček s označením W (W 9, W 10), ve druhé fázi řada WH (WH 13, WH 11, WH 9) a ve třetí fázi stroje s automatickou výměnou nástroje (WHQ 9). V poslední fázi technického rozvoje vyráběných strojů bylo pamatováno na stroje třetí generace. Tato etapa byla naplánována na rok 1975.

Náplň práce vývojové konstrukce se rychle změnila k lepšímu. Aby se urychlil vývoj řady strojů W, byla na tuto práci "vržena" zpočátku převážná část kapacity vývojové konstrukce. Kolektiv tohoto útvaru v čele se svým šéfem dokázal provést vývojové práce na novém typu W 9, který vznikl totální rekonstrukcí zmiňovaného stroje H 80 A, ve velmi krátké době. Od prvního návrhu do výstavy na strojírenském veletrhu v Brně, kam byl prototyp W 9 zaslán, uplynulo pouze 18 měsíců. Tento stroj byl řešen jako stavebnice a bylo možno kombinovat různé velikosti stojanů a loží s různými provedeními vřeteníků, odměřování atp. Kombinací různých provedení hlavních i vedlejších uzlů stroje bylo možno sestavit několik stovek provedení strojů. V praxi jich však bylo zákazníkům nabízeno jen několik desítek. Od roku 1970 se typ stroje W 9 (se svými variantami) na dlouho zařadil do výrobního programu podniku.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.