Kapitoly z historie 48

(vyšlo dne 4. 6. 1999 v čísle 11 ročníku 3 firemních novin HORIZONT)

Na podzim roku 1960 začíná silná skupina ve vývojové konstrukci kreslit novou vodorovnou vyvrtávačku deskovou WD 130 jako náhradu za již zastaralou WHF 125 D, která se doposud v podniku vyráběla podle dokumentace Škody Plzeň.

Stroj WD 130 se vyznačoval optickým odčítáním svislé a příčné souřadnice, plynule regulovatelnými posuvy všech skupin, automatickým zpevňováním souřadnic, dobrým ovládáním z panelu a výsuvným vřeteníkem.

Úplná konstrukční dokumentace byla do výroby předána v průběhu roku 1961 a v následujícím roce byl smontován prototyp. Ověřovací série byla dohotovena v roce 1965 a byla dodána do Indie. Sériová výroba v podniku zahájena nebyla a dokumentace byla předána v tomtéž roce do TOSu Hulín. TOS Hulín jmenovanou deskovou horizontku vyráběl několik desítek let, samozřejmě postupně inovovanou. Do dokončení ověřovací série WD 130 bylo zkonstruováno pro tento stroj několik zvláštních příslušenství.

Ke konci roku 1962 byl zpracován uvnitř konstrukční skupiny návrh stavebnicového řešení nové řady vodorovných vyvrtávaček malých a středních velikostí. V návrhu se plánovalo u 49 konstrukčních skupin (např. 5 druhů vřeteníků, 3 posuvové skříně atd.) s možností vhodných kombinací dosáhnout sortiment 226 strojů montážně se lišících.

Sortiment zahrnoval stroje stolové i deskové, oba s možností zabudování kopírovacího zařízení, s vřeteníky o průměrech vřeten 70, 90, 110.

V první polovině roku 1963 byl návrh několikrát přepracován a v létě téhož roku bylo rozhodnuto o zahájení konstrukční práce na středním představiteli stavebnice pod označením W 10.

Strojimport tomuto stroji přisoudil zcela nelogicky pozdější označení WHN 9A. První kus nebyl označen jako prototyp, nýbrž funkční vzorek. Z tohoto důvodu byla vypracována tzv. jednodušší dokumentace a již v lednu roku 1964 byly do modeláren vydávány výkresy těžkých dílců a v polovině roku ostatní výkresová dokumentace do výrobních dílen.

Začátkem roku 1963 probíhala současně s  konstrukcí stroje WHN 9A obsáhlá rekonstrukce stroje H 100 A označeného nově W 100. Účelem rekonstrukce bylo zvětšení některých pojezdových parametrů a stroj byl vybaven lunetou se samostatným motorem. Bylo vylepšeno mazání vodicích ploch a ovládání ručním kolem. U tohoto stroje nebyl postaven prototyp, ale v červenci roku 1964 ověřovací série. Celá rekonstrukce byla velmi zdařilá a typ W 100 se stal na příští léta nosným programem podniku.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.