Kapitoly z historie 47

(vyšlo dne 21. 5. 1999 v čísle 10 ročníku 3 firemních novin HORIZONT)

V polovině roku 1963 se výstavba nové haly pomalu dokončovala. Několik strojů bylo připraveno k předání výrobě a uvnitř v jednotlivých lodích se pracovalo na konečných úpravách. Stavba byla po částech předávána Pozemními stavbami uživateli – tj. našemu podniku, a závady zapsané v protokolech z kontrolních dnů se postupně odstraňovaly.

V souvislosti s tím se musíme zmínit o iniciativě zaměstnanců naší firmy. Většina z nich se aktivně podílela svou prací ve svém volnu na urychlení celkové výstavby v areálu katastru Dolní Podluží. Spousta práce během výstavby i v konečné fázi při úklidech byla vykonána právě zaměstnanci podniku brigádnickou pomocí.

Dokončení nové haly, kalírny a ostatních nových provozních budov bylo věnováno mnoho pozornosti a také i samotnému rozjezdu výroby na strojích i zahájení montáží na nových plochách věnovaly mnoho místa regionální periodika.

Pro upřesnění – provoz v nové kalírně byl zahájen na přelomu let 1964 – 65. V prostorách dosavadní kalírny, která sloužila až do zahájení prací v nové kalírně, nebylo možné pro nedostatek místa zavádět nové technologie tepelného zpracování. V nové kalírně bylo zavedeno cementování v pecích v plynném prostředí, vysokofrekvenční kalení některých pracovních vřeten a byly zahájeny zkoušky nitridování vřeten v hlubinných pecích.

Nechtějme zacházet v těchto kapitolách z historie do všech podrobností, které nejsou již pro nikoho z nás v dnešní době zajímavé. Ani střídání lidí na vedoucích postech nejsou nikterak důležitá. V podstatě tito lidé vlastní historii podniku ani nevytvářeli, respektive téměř nevytvářeli.

A tak ve svém celku šedesátá léta ubíhala zcela monotónním rytmem. Každý rok byl odměřován 1. lednem, pak oslavami MDŽ, dále nezbytnými oslavami výročí narození Lenina či Stalina, Gottwalda a několika dalších "známých" komunistických veličin.

Podnik se musel vždy dobře připravit na oslavy 1. a 9. máje, výročí VŘSR atd. Jednotlivci, kolektivy BSP, celé provozy a i podnik samotný pravidelně ke shora uvedeným vzpomínkovým akcím vyhlašovali své závazky na lepší a ještě lepší výsledky, než udávaly plány či závazky minulé. Doba to nebyla zajímavá, vedoucí úloha ve státě byla určena a český člověk se v podstatě uměl dané situaci dobře přizpůsobit, pokud ovšem nechtěl "vyčnívat" přes ostatní kolem sebe.

Příště se budeme věnovat vývoji nových strojů v právě popsaném období, což bude přece jen trochu zajímavější téma.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.