Kapitoly z historie 46

(vyšlo dne 7. 5. 1999 v čísle 9 ročníku 3 firemních novin HORIZONT)

Přestože bylo preventivně vypracováno několik opatření k zajištění plynulé výstavby nové haly a ostatních objektů na provoze v Dolním Podluží, stavby nerostly tak, jak původně bylo naplánováno. Plán výstavby vlastní haly byl plněn od zahájení v červnu 1960 do konce října jen na 89% a stavba ostatních objektů (kalírna, trafostanice atp.) se zastavila úplně. Manko na výstavbě činilo ke konci října více než 3,5 mil. Kčs a byly oprávněné obavy, zda budou stavby k zimnímu období tak daleko, aby je bylo možno uzavřít a pracovat uvnitř na technologickém vybavení jednotlivých provozních budov. Byl upraven harmonogram výstavby PS Liberec, ale ani ten nebyl prakticky nikdy plněn a vina byla přičítána investorem i zástupcem projekčního ústavu špatné organizaci stavebních prací, nepořádku na staveništi, nedostatku pracovníků, špatné pracovní morálce atd. Nic převratného se však nestalo ani po kontrolním dnu, kdy byly všechny tyto nedostatky odhaleny a bylo konstatováno, že bohužel s výstavbou nové kotelny se nezačalo ještě vůbec.

Výroba zatím ještě ve všech strojírenských podnicích sloučených do TOSu pokračovala. Její tempo se sice zpomalovalo, ale podniky své výrobky stále ještě expedovaly. Pomalu se vytvářelo ze tří hospodářských aparátů (TOS, SČA a Uničovských strojíren) pozdější vedení podniku. Samozřejmě, že všichni spokojeni nebyli. Na některého z hospodářských pracovníků i úředníků ostatních nezbylo takové místo, jaké si každý přál. Ale i manuální pracovníci neměli vždy budoucnost jasnou. Během roku a hlavně dvou let následujících došlo k velkým přesunům zaměstnanců podniku bez rozdílu. Určitý čas byla znát mezi zaměstnanci jednotlivých podniků nevraživost, ale s odstupem času se zdá, že šlo o nezásadní rozpory.

Rok 1961 bychom mohli hodnotit jako rok vzniku prvních BSP (Brigád socialistické práce). Tyto kolektivy rostly jako houby po dešti a dnes je těžko říci, kolik že jich vlastně celkem bylo. Pošklebujeme se dnes sice všemu, co trochu zavánělo socialismem či komunismem, ale své místo v historii života zaměstnanců podniku však BSP měly a za drtivou většinou z nich bylo vidět kus práce.

Zvláště pro TOS nebyl rok 1960 ani 1961 nikterak příznivý a s blížícím se koncem roku 1961 bylo jasné, že musí dojít k impulsu oživení výroby. Koncem roku odešel z podniku dosavadní ředitel Jaroslav Švec i se svým technickým náměstkem ing. Sokolem a se zahájením nového roku se ujímá ředitelování Karel Krajíc, který v podniku pracoval až do roku 1970. To bylo na tehdejší dobu hodně let a nebýt nešťastného roku 1968 byl by tu pracoval určitě déle. To jsem ale trochu předběhl a příště tedy zpět do roku 1962.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.