Kapitoly z historie 45

(vyšlo dne 23. 4. 1999 v čísle 8 ročníku 3 firemních novin HORIZONT)

Na rok 1960 bylo naplánováno zahájení výstavby nové haly v rozloze 10 000 m2 v katastru Dolní Podluží. Termín dokončení nám všem dobře známé haly byl stanoven na rok 1962. Nejednalo se jen o samotnou halu ale i o některé obslužné provozy, které bylo nutno postavit souběžně s ní, a to kalírnu, trafostanici, kotelnu a některé skladovací prostory. Výstavbu haly si vzal pod patronaci tehdejší Československý svaz mládeže ve firmě a proto se hale říkalo hala mládeže.

Od samotného začátku výstavby haly a ostatních staveb pomáhali při její realizaci zaměstnanci firmy. Nebylo snad pracovníka v podniku, který by neuzavřel závazek na odpracování brigádnických hodin při pomocných pracích stavby.

Do haly se počítalo s umístěním několika brousících strojů na vodicí plochy, několika hoblovek, dvou karuselů, horizontek atd. Rozmístění těchto strojů bylo plánováno do přední příčné a pravé podélné lodě. Umístění lakovny pak do zadní příčné lodě. Ostatní pracovní plochy byly určeny pro montáže vřeteníků, hlavního uložení, výložníků a montáže konečné. Dá se říci, že dnešní obsazení haly odpovídá zhruba původním plánům, přestože se spousta věcí neustále mění a stav se vždy přizpůsobuje aktuálním požadavkům doby.

O sloučení varnsdorfských strojírenských podniků již bylo definitivně rozhodnuto, ale v provozech tehdejšího Vastroje a SČA se stále ještě pracovalo na původním výrobním programu. Bylo nutno dostát některým starším závazkům jmenovaných firem a realizovat zakázky podle uzavřených smluv. Ve Vastroji byl zkoušen nový sloupový jeřáb SJ16, s kterým se počítalo na brněnský strojírenský veletrh. Strojírenský veletrh v Brně každým rokem rostl a např. právě v roce 1960 tu vystavovalo bezmála 600 zahraničních výrobců strojů obráběcích, zemních, zdvihacích, dopravních a dalších.

Rok 1960 nebyl významný pro firmu jen zahájením výstavby v areálu Dolní Podluží, ale i pro všechny občany státu jako 15. výročí osvobození republiky Sovětskou armádou a jako rok voleb do všech zastupitelských orgánů. Zvláště svědomitě se lidé připravili na oslavu 1. máje a soutěž mezi varnsdorfskými podniky ve výzdobě neznala mezí. Dnes už není vůbec důležité, kdo tehdy zvítězil. Do ulic však valná většina lidí na 1. máje a o měsíc později k volbám vyšla.

Na závěr si připomeňme datum 22. 6. 1960, kdy poprvé zemní stroje hrábly do země při hloubení základů nové, v úvodu zmiňované, montážní haly.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.