Kapitoly z historie 44

(vyšlo dne 9. 4. 1999 v čísle 7 ročníku 3 firemních novin HORIZONT)

Začátek roku 1959 se nikterak nelišil od roků předcházejících, přestože se jednalo o předposlední rok druhé pětiletky. V pohledu zpět bychom mohli tento rok hodnotit pozitivně hlavně v rozvoji bytové výstavby ve Varnsdorfu, která se konečně pozvolna začala rozjíždět. Do poloviny roku byly několika zaměstnancům předány již dostavěné byty za restaurací Střelnice a byla naplánována další rozsáhlá bytová výstavba ve městě. Tato stavební činnost měla blahodárný vliv na celkový rozvoj města a varnsdorfské podniky včetně TOSu měly zaručenou větší stabilizaci svých pracovníků. Na paneláky se dnes díváme jako na betonové bunkry, ale pokud by postaveny nebyly, kdoví jak by dnes Varnsdorf vypadal a kde by všechny ty rodiny bydlely.

Pro náš podnik však je tento rok daleko památnější tím, že v jeho průběhu uzrála myšlenka sloučení varnsdorfských strojírenských závodů, aby začátkem roku 1960 byla zahájena její realizace.

Byl ustaven přípravný výbor pro realizaci sloučení podniků, který měl za úkol koordinovat jednotlivé etapy celé akce. Uvedený záměr měl příznivce hlavně v TOSu a odpůrce, což je jasné, v US (Uničovských strojírnách) a SČA (Severočeské armaturce). Začala tlačenice na některá místa hospodářských pracovníků, protože bylo v podstatě v plánu ze tří organizačních "pavouků" vytvořit pouze jeden. Také ředitel nového závodu a jeho náměstkové mohli být pouze po jednom. Ředitelem současného Strojírenského podniku TOS byl jmenován nadřízenými orgány Jaroslav Švec, který si ke spolupráci přizval ing. Ant. Sokola jako svého technického náměstka a několik dalších pracovníků z několika strojírenských závodů v republice.

Tři ředitelé dosavadních strojírenských podniků ve městě ukončili svoji činnost ve funkcích závěrem roku 1959, kdy byl ustaven hlavní štáb řízení a do 1. 6. 1960 měl být vypracován organizační řád "nového" TOSu.

Na závěr dnešní kapitoly bych chtěl upozornit ještě na jednu důležitou kapitolu v životě města Varnsdorfu. V době sloučení varnsdorfských strojírenských podniků stál v čele tehdejšího MěNV pan Josef Mašín, za jehož působení se v našem městě vybudovalo nejvíce různých zařízení prospěšných životu občanů města v jeho několika desetileté historii. V roce 1959 probíhala intenzivně výstavba rekreačního rybníka a v dalších letech se naplno rozjela komplexní bytová výstavba, postavilo se nové kino, zadaptoval se Hrádek a hotel Panorama atd. Škoda, že některá z uvedených zařízení již dnes neslouží tak, jak by měla, nebo jsou intenzivně devastována, aby nakonec mohla být stržena a zachována pouze na dobových fotografiích.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.