Kapitoly z historie 43

(vyšlo dne 26. 3. 1999 v čísle 6 ročníku 3 firemních novin HORIZONT)

Rok 1956 byl prvním rokem druhé pětiletky. Výsledky podniku do konce května nebyly nikterak povzbudivé. Plnění ve sledovaných ukazatelích se pohybovalo v průměru kolem 90 %. Důvody tohoto stavu se hledaly všude. Bylo to jednak ve starém strojním vybavení, se kterým se požadované výsledky plnit nedaly, v kvalifikaci zaměstnanců, ve vybavení dílen nářadím, dopravními prostředky, ochrannými pomůckami atd.

Na stránkách závodního časopisu se vedla rozsáhlá diskuse o vývoji výroby horizontek v druhé pětiletce. Byly vytyčeny hlavní body rozvoje výroby i konstrukce vyráběných strojů, jejichž plnění mělo zaručit zvýšení kvality a užitné hodnoty výrobků, modernizace jejich elektrické výstroje a vybavení bohatým příslušenstvím zaručujícím jejich univerzální použití u zákazníka. Aby bylo možno splnit všechny úkoly, které si podnik předsevzal, začalo se uvažovat i o rozsáhlé rekonstrukci celého podniku.

Rekonstrukce podniku byla naplánována tak, aby nebyla narušena či omezována výroba. Přednostně měly být vybudovány nové výrobní plochy, potom sociální zařízení a nakonec administrativní budovy, do kterých měly být soustředěny veškeré kanceláře. Bylo rozhodnuto o výstavbě nových provozoven vybavených moderními výrobními prostředky. Při jejich stavbě měly být současně budovány základy pro stroje, se kterými se do nových provozů počítalo.

S rozvojem závodu měla probíhat současně i bytová výstavba ve městě a návazně i rekonstrukce slévárny Rumburk.

V tomto roce vznikly první myšlenky o gigantickém podniku TOS Varnsdorf, který se měl stát jedním z největších podniků na výrobu horizontálních vyvrtávaček ve střední Evropě. I pozdější sloučení varnsdorfských podniků Vastroj, Severočeská armaturka a TOS Varnsdorf bylo vlastně důsledkem naplánování ohromného rozmachu TOSu. Takto směrovaný rozvoj podniku měl hodně zastánců, ale také odpůrců. Argumentů pro i proti bylo mnoho a nejsou dnes již důležité.

V závěru padesátých let už bylo pravidelně v provozu rekreační středisko ve Starých Splavech, kde zaměstnanci mohli trávit svoji letní dovolenou. Rovněž i děti zaměstnanců mohly prožívat část svých prázdnin v letním táboře, který zpočátku střídal svou polohu v Čechách.

V roce 1958 běžela mezi třemi varnsdorfskými podniky – Armaturkou, TOSem a Uničovskými strojírnami socialistická soutěž. Sledováno bylo několik ukazatelů – např.: hrubá hodnota výroby, výroba zboží, čerpání mzdových fondů, produktivita práce, procento zmetkovitosti atd. Soutěž se vyhodnocovala měsíčně, ale neměla dlouhého trvání, protože Uničovské strojírny (Vastroj) ze soutěže na pokyn svého podnikového ředitelství odstoupily.

Závěr roku 1957 byl lepší než léta předcházející. Podnik splnit celkově svůj roční plán již k 23. 12. a jak se tehdy říkalo – vykročil směle do roku 1959 – předposledního roku druhé pětiletky.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.