Kapitoly z historie 42

(vyšlo dne 12. 3. 1999 v čísle 5 ročníku 3 firemních novin HORIZONT)

Koncepce stroje WH 100 se vyznačovala tím, že byla první číslicově řízenou vodorovnou vyvrtávačkou v  republice, bohužel tehdejšími řídicími orgány v Praze nedoceněnou.U jmenovaného stroje se stavění souřadnic provádělo z děrného pásku, čtečka byla vyvinuta ve Výzkumném ústavu obráběcích strojů a obrábění Praha. Odměřování bylo prováděno z posuvných šroubů pomocí induktivních matic. Posuvy vřetena, vřeteníku a skupiny saně a stůl byly odvozeny od tří hydraulických servopohonů. Z děrného pásku byly řízeny otáčky pracovního vřetena, posuvové funkce a některé funkce pomocné. Pohon vřetena byl proveden asynchronním motorem, řazení obstarávala hydraulika. Stroj byl vybaven automatickým hydraulickým zpevňováním všech skupin po najetí souřadnice.

Osud (či doba) však stroji nepřál. Na stroj byla stanovena podle Strojimportu neuvěřitelně nízká cena (370.000,- Kčs), a tak nebyl doporučen do sériové výroby. Přesto však byly dva další stroje vyrobeny a s úspěchem pracovaly desítky let v ZPS Gottwaldov.

Podrobně jsem se o stroji zmínil proto, že ve firmě tím byly poprvé otestovány možnosti konstrukce numericky řízených strojů a jejich následné výroby. Byly získány první zkušenosti s elektromagnetickými spojkami, hydraulikou a najížděním pomocí děrného pásku. To vše bylo zúročeno v následujících letech a hlavně v letech šedesátých.

Závěrem padesátých let byla částečně přepracována a následně připravena kompletní dokumentace pro rozjetí sériové výroby strojů WH 63 a WH 80.

Z obecného hlediska a hlavně z dnešního pohledu nebyla doba v polovině padesátých let nikterak radostná. Závodní časopis Vřeteno, stejně jako denní tisk a rozhlasové vysílání, se hemžil uzavíranými závazky, bojem proti nepořádku, zmetkovitosti, špatné kvalitě výroby, proti liknavcům, pracovníkům se špatnou pracovní morálkou, absentérům atp. Zaměstnanci byli vyzýváni k lepší kvalitě odborářské práce, ke vstupu do různých sdružení či spolků (SČSP, Svazarm) i ke vstupu do ČSM či KSČ

.Tak jak to bývá, někteří zaměstnanci se takovýchto akcí účastnili horlivě, někteří méně a někteří vůbec. Na tu poslední skupinu se moc dobře nekoukalo, ale v podstatě kdo by byl dole, když by všichni byli nahoře?

Mnoho zaměstnanců firmy chodilo do VPŠ (večerní průmyslové školy), někteří studovali úspěšně, někteří méně úspěšně. Ti, kteří si netroufali navštěvovat VPŠ, mohli se vzdělávat v závodních školách práce. V roce 1955 proběhly kursy technického minima I. a II. stupně, přípravný kurs pro večerní průmyslovou školu, kursy pro mistry, kontrolory, plánovače, účetní, kurs psaní na stroji atd. Také proběhl kurs o chozrasčotu, což byla módní záležitost a znamenala socialistickou metodu hospodaření.

Celkem shrnuto – nedá se konstatovat, že doba kolem poloviny padesátých let by byla nějakým způsobem zajímavá, a tak se utrhněme od roku 1955 a vstupme do roku 1956, do prvního roku druhé pětiletky, na který se celá republika důkladně připravovala.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.