Kapitoly z historie 41

(vyšlo dne 26. 2. 1999 v čísle 4 ročníku 3 firemních novin HORIZONT

V polovině padesátých let, za éry ředitele firmy pana Ludvíka Dohnala, pracovala vývojová konstrukce na úpravě konstrukční dokumentace stroje pro opracování lokomotivního dvoukolí, vypracovala studii ostřičky s diamantovými kotouči na ostření soustružnických nožů a také začala s konstruováním stroje WH 63 příbuzného s prototypem WH 100 z roku 1954.

Ve výrobní konstrukci se kompletně překreslovaly detailní i sestavné výkresy a přepisovaly rozpisky, protože veškerá dokumentace neodpovídala novým technologickým postupům a značná její část byla zhotovena na německých předtiscích.

Kdybychom chtěli hodnotit období vývoje nových strojů v podniku do roku 1955, konstatovali bychom, že v tomto období nebyl vyvinut nový typ stroje, který by nahradil sice neustále modernizované, ale staré nosné typy H 63 a H 100. Tento negativní vývoj podle pamětníků bylo možno přičíst vedení podniku. Byla to doba stagnace vývoje horizontek v naší firmě, období nevyjasněné koncepce, kdy vývojová činnost konstrukce byla brána jako nutné zlo.

Tento celkový náhled se začínal měnit teprve s příchodem ing. Bartoše do funkce hlavního inženýra podniku. Jmenujeme jej proto, že on se stal v pozdějším období mnoha let jedním z mála lidí, kteří obětovali doslova celý svůj život práci pro firmu. Byl dobrým organizátorem s ujasněným cílem rozvoje podniku a moderním myšlením.

Téměř okamžitě byl zahájen vývoj nových strojů WH 63 a WH 80. V létě roku 1958 již stál prototyp stroje WH 63 a byl vystavován na veletrhu obráběcích strojů v Brně. Hned následující rok byl tamtéž vystaven prototyp horizontky WH 80.

Je pozoruhodné, jakým obrovským tempem byly oba typy realizovány. Od zahájení projektu do postavení prototypu uběhly pouze 2 roky, a to v návaznosti na tento vývoj bylo ještě na oba typy konstruováno zvláštní příslušenství.

V roce 1959 byla provedena příprava konstrukční dokumentace stroje WH 63 k vydání do sériové výroby. Malá skupinka vývojových konstruktérů pracovala na zcela nové koncepci stroje WH 100. Označení bylo stejné jako u prototypu dokončeného v roce 1954, ale jednalo se o naprosto odlišný stroj s celou řadou zcela nových prvků. Protože na tehdejší dobu šlo o moderní progresivní konstrukci horizontální vyvrtávačky, chtěl bych se o ní zmínit ještě v příštím čísle.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.