Kapitoly z historie 40

(vyšlo dne 12. 2. 1999 v čísle 3 ročníku 3 firemních novin HORIZONT)

Tuto kapitolu alespoň částečně věnujeme vývoji strojů, které v padesátých letech firma produkovala nebo produkovat chtěla.

Konstrukční skupina lidí se již počátkem padesátých let zformovala a pracovala na několika úkolech. Vývojová část jmenované skupiny měla svého vedoucího a pracovala odděleně od části výrobní. Pro oživení paměti – v roce 1951 byla zahájena konstrukce vodorovné vyvrtávačky stolové WH 100, u které se několikrát měnila koncepce a prototyp se podařilo postavit až na jaře roku 1954. Sériová výroba tohoto typu se však nerozjela, přestože se stroj od typu H 100 lišil robustnější konstrukcí, jednopákovým zpevňováním pojezdů skupin, moderním krytováním příčných vodicích ploch, vyšším výkonem a regulačním motorem pohonu posuvů. Byl dlouhodobě zkoušen ve VÚOSO Praha a po zkouškách nasazen po dobu osmi let ve Šmeralových závodech v Brně, kde pro vysoký výkon byl používán na hrubovací frézovací práce.

Konstrukční skupina výrobní pracovala na dalších modernizacích stále vyráběných typů H 100 a H 63. Současně upravovala konstrukční dokumentaci pro rozběh výroby vodorovné vyvrtávačky deskové HVF 125D a konstruovala jednoúčelový stroj VK 60 určený pro vrtání trubkových kotlů v ČKD Praha. K jeho dokončení nikdy nedošlo a veškerá konstrukční práce přišla vniveč jen díky neustále se střídajícím úředníkům na postech ministerstev průmyslu, strojírenství atd.

V následujících letech jsou ve výrobní konstrukci prováděny pouze rekonstrukce menšího rozsahu na shora jmenovaných typech (H 100, H 63 a HVF 125 D) a k nim přibyl pouze otočný stůl W 14 C5. Pro typ HVF 125 D byla koncem roku dokončena konstrukce nové lícní desky s posuvem nožových saní odvozených od přidržení ručního kola. Tato lícní deska byla vyrobena jen v počtu 3 kusů a její výroba pokračovala až po její kompletní rekonstrukci v následujícím roce. Tyto vylepšené lícní desky se vyráběly až do roku 1962, kdy byla zastavena výroba HVF 125D, tj. stroje, pro který byla lícní deska určena.

V letech 1953 – 54 je rekonstruován otočný stůl W 14 C5 a jeho výroba dočasně předána do TOSu Čelákovice.

Ve vývojové skupině byl zkonstruován na objednávku speciální stroj na upichování trub UT 40, který byl určen pro čelní zarovnávání trub do průměru 400 o délce 4 m. Stroje byly vyrobeny jenom dva, a to pro VSŽ.

Během let 1954 – 55 bylo postaveno podle cizí dokumentace několik kotoučových pil na kov. Montáž těchto strojů znamenala zátěž i pro konstrukci, protože dokumentaci z jiných podniků bylo nutno zcela přepracovat na poměry a zvyklosti v našem podniku.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.