Kapitoly z historie 4

(vyšlo dne 11. 7. 1997 v čísle 4 ročníku 1 firemních novin HORIZONT)

Z rozboru vztahů na evropských trzích došel továrník A. Plauert k závěru, že jedině zakázky pro podnik směrované ze SSSR mohou továrnu zachránit před hlubokou krizí, která hrozila hlavně před nastupující zimou roku 1931 úplným zastavením výroby.

K realizaci obchodů se SSSR však bylo nutno splnit mnoho podmínek pro zlepšení kvality vyráběných strojů, kterou bylo nutno dotáhnout na úroveň kvality strojů německých. Bylo známo, že přejímací podmínky dodávek do SSSR byly velmi tvrdé a požadovaná geometrická přesnost strojů pro ruské trhy byla vyšší než byl v té době podnik schopen garantovat. Byl také požadován široký sortiment zvláštního příslušenství k vodorovným vyvrtávačkám a tak i na něm se horečně pracovalo. Velmi důležitým mezníkem ve výrobě bylo zavedení všeobecné lícovací soustavy, pomocí které bylo možno docílit kvalitu finálních výrobků. Takže se přikročilo k rychlé modernizaci na "vlastním hřišti" a tak z dílen mizely transmise a stroje byly vybavovány přímým elektropohonem.

Očekávaný výsledek se dostavil. Po několikaměsíčním jednání se Stankoimportem došlo k návštěvě zástupců této obchodní organizace se sídlem v Berlíně u továrníka Plauerta. Jednání bylo úspěšné a byla získána v té době nebývalá zakázka na 21 obráběcích strojů - převážně horizontek, v hodnotě 3,5 mil. Kč. Cíle bylo dosaženo - podnik získal práci na krizové zimní období, a nedošlo k zastavení výroby.

Ale jak už to chodí - jeden problém byl vyřešen a další se narodil. Veškeré finanční rezervy, které měl závod k dispozici, byly vyčerpány pro plnění sovětské zakázky a modernizaci provozů a tak se stalo, že nebyly v termínu zaplaceny splátky daní. Dlužné daně s úroky z prodlení narostly do výše 1,2 mil. Kč a nebylo možno získat nový úvěr, protože žádný peněžní ústav nebyl ochoten poskytnout na sovětskou zakázku půjčku.

A tak i proto, že berní úřad ve Varnsdorfu pracoval velmi čile, už v únoru 1932 exekučně vymáhal na majiteli panu Plauertovi dlužnou částku a zabavil převážnou část strojního parku. Došlo na kratší čas k zastavení výroby.

Protože pan továrník nenašel jiné východisko, přijal půjčku od Mezinárodního svazu Kovodělníků v ČSR, který měl sídlo v Chomutově a jeden ze svých sekretariátů ve Varnsdorfu. Samozřejmostí byla podmíněnost půjčky, která obsahovala 2 body: a) Přijímání nových dělníků se bude dít pouze přes organizaci Svazu Kovodělníků, b) V podniku bude zaveden prémiový systém odměňování. Toto vše bylo smluvně ujednáno 27. 4. 1932 a dlužná částka byla zapsána do pozemkové knihy na nemovitosti továrníka Plauerta.

Uzavřením půjčky a splněním požadavků Svazu Kovodělníků si podnik vysloužil přezdívku "Rudý Plauert". Během života Arno Plauerta nikdy úmluva k úvěru nebyla porušena. To se stalo, jak se později dozvíme, až po jeho smrti.

Celé toto dění se točilo kolem splnění uzavřené objednávky strojů ze SSSR. Celý záměr se nakonec zdařil a v roce 1933 byly získány zakázky další. Pro ilustraci - v této době pracovalo v závodě 430 zaměstnanců a dílny byly vybaveny 300 stroji.

Nejúspěšnějším rokem, pokud se týká exportu, od založení firmy se stal rok 1935, kdy export byl o 150% vyšší než dodávky do tuzemska. Následující roky potom byly plné zvratů a událostí a tak tedy příště.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.