Kapitoly z historie 38

(vyšlo dne 15. 1. 1999 v čísle 1 ročníku 3 firemních novin HORIZONT

Padesátá léta našeho kalendáře nebyla pro tento stát, ani pro naši firmu, nijak zajímavá. Rozzuřil se boj na politické frontě a úspěchy i neúspěchy byly zdůvodňovány dobrou či špatnou politickou prací, výbornou či žádnou agitací. Společnost, či lidé, kteří se usadili zde v pohraničí, byli různého ražení. Někteří byli obyčejní, přistěhovali se za prací, aby uživili své rodiny, jiní byli dobrodruhy, kteří nepočítali s budoucností v tomto zapomenutém kraji, a už když sem přišli, věděli, že tady nezůstanou dlouho.

Padesátá léta byla poznamenána bojem o politickou moc ve státě. Ti, kteří včas nasměrovali svoji plachtu po větru, se pomalu ale jistě dostávali do vedoucích funkcí v podniku, zaštítěni knížkou členství v KSČ. Členství v jiných politických stranách nebylo žádoucí a bylo překážkou i v odborném růstu. Těmto lidem bylo ztěžováno nebo i zamezeno absolvování odborných škol a stejně tak i jejich dětem, či dokonce příbuzným. Lidé upadali do jakési apatie, což je českému národu v podstatě příznačné. Smutným výsledkem byla vyhlašovaná vedoucí úloha jediné strany (KSČ), vedoucí úloha dělnické třídy. Ovzduší bylo otrávené jako nikdy předtím a vyhlídky na lepší budoucnost nebyly žádné.

V roce 1955 na jaře, byla do Varnsdorfu přestěhována dvouletá nožířská škola z Mikulášovic, která byla přetvořena na čtyřletou vyšší průmyslovou školu strojní. O rok dříve, na jaře roku 1954, byla slavnostně otevřena Vysoká škola strojní v Liberci. Proč se zmiňuji o těchto událostech v historii naší firmy? Obě tyto události se staly významnými v životě průmyslových závodů našeho města a celého regionu. Národní podnik TOS Varnsdorf vyhlásil nad vysokou školou strojní patronát. Byla vyzdvižena nutnost úzké spolupráce vědy s praxí pro další rozkvět naší vlasti. Že vznik obou škol měl význam i pro naši firmu, se ukázalo velmi brzy. Již v roce 1957 vyšli z průmyslové školy ve Varnsdorfu její první absolventi, aby posílili řady technických pracovníků a mistrů v našem podniku. Od toho roku pravidelně firma přijímala nové absolventy nejenom jmenované školy, ale i Vysoké školy strojní v Liberci. Někteří z prvních absolventů v našem podniku pracují ještě dnes.

Na závěr popisovaného roku 1954 si připomeňme například, že:

- povinností firmy bylo zajišťovat pravidelné brigády do zemědělství; tyto brigády byly obsazovány téměř na 100% pracovníky z technických či administrativních útvarů, protože "oni tam vlastně stejně nic nedělají" ...

- se pomalu začínala rozjíždět činnost závodního klubu, do kterého byl zakoupen jeden z prvních televizních přijímačů v našem městě ...

- kolektiv soustružníků TOS udržoval 1. místo v soutěži soustružnických kolektivů po několik měsíců v roce v okresech Severočeského kraje ...

- ve sběru kovového odpadu se podnik TOS Varnsdorf umístil ve III. čtvrtletí 1954 dokonce na 1. místě v libereckém kraji, k čemuž mu bylo gratulováno i krajskou odborovou radou ...

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.